ASLAK: Pelastuskopteriyhteistyö olisi lappilaisten, matkailijoiden ja pelastustoimesta vastaavien yhteinen etu

Aslak_1Pelastushelikopteri Aslakin ja Rovaniemeltä operoivan lääkintähelikopterin yhteistyöllä Lappiin saataisiin laaja-alainen ja monimuotoinen ensihoidon palvelu, kertoo Lapin pelastushelikopoterin Tuki ry. Parhaimmillaan pelastus- ja ensihoitotoimintaan kykenevien yhteistyö olisi malliesimerkki hyvin toimivasta julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä. Nykyisin toiminta on ongelmallista.

Kun Lapissa pelastustoimen toimialue on laaja ja etäisyydet ovat pitkiä, Sodankylässä asemapaikkaansa pitävä Aslak voi tarjota tukea ja osaamistaan pelastustoimen käyttöön, jotta nopea apua olisi tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kansalaisten saatavilla. Sodankylä sijaintipaikkana tarjoaa Rovaniemeltä operoivaa helikopteria nopeamman avun mm. Lapin matkailukeskuksille ja monille kaivosalan toimijoille.

Saatavilla olevaa palvelua ei haluta käyttää

Pelastushelikopteri Aslakin asema osana Lapin pelastustoimintaa on viime päivinä ollut näkyvästi esillä julkisuudessa. Ihmetystä on herättänyt, miksi Aslakin resursseja ei ole käytetty ensihoidon tilanteissa, joissa potilaiden etu olisi sitä vaatinut.

Pelastustoimen yksikkönä pelastushelikopteri Aslak voi ja haluaa tukea ja täydentää olemassa olevaa julkista palvelua kansalaisjärjestötoimintana Aslakin päivystysaikoina. Kansalaisjärjestötoimintaan perustuvan Aslakin ja julkisin varoin ylläpidettävän pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hyvin toimivan yhteistyön edellytyksenä on kuitenkin selkeä sopimus ja pelisäännöt, miten täydentävää palvelua käytetään.

Pelastustoiminta on aina keskitetysti johdettua ja koordinoitua toimintaa, eikä se voi perustua täydentävää palvelua tarjoavien tahojen omatoimisiin ratkaisuihin. Käytännön ratkaisut pelastus- ja ensihoidon tilanteen linjauksista tekee aina pelastusviranomainen tai ensihoidon kenttäjohtaja. Yhteistyön muodoista Lapin pelastuslaitoksen ja ASLAKin kanssa on sovittu jo vuoden 2013 alussa.

Lapin sairaanhoitopiirin kanssa vastaavaa sopimusta ei toistaiseksi ole ollut. Lainsäädännöllistä estettä tällaisen sopimuksen tekemiselle ei ole. Halutessaan sairaanhoitopiiri voi sopia pelastushelikopteri Aslakin liittämisestä pelastustoimen yksikkönä osaksi ensihoitoa samaan tapaan kuin yhteistyöstä on sovittu Lapin pelastuslaitoksen kanssa.

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry neuvotteli syksyllä 2013 Lapin sairaanhoitopiirin edustajien kanssa Aslakin maayksikön sekä pelastushelikopterin hyödyntämisestä kiireellisiin ensihoidon hälytyksiin. Sairaanhoitopiiri kuitenkin ilmoitti tuolloin, ettei Aslakin liittämiseksi ensihoidon hälytysvasteisiin ole tarvetta.

Aslakin ensihoitoon perehtynyttä lääkäritasoista valmiutta voidaan käyttää sairaanhoitopiirin mukaan ainoastaan silloin, kun on täydellinen ambulanssityhjiö tai muuta apua ei ole saatavilla.


ASLAK: Pohjoisessa riittää tehtäviä eri toimijoille

Lapin pelastustoimen alue on niin laaja, että siellä riittää tehtäviä kaikille nykyisille helikopteritoimijoille, joita ovat FinnHEMS51- lääkintähelikopteri, Rajavartiolaitoksen helikopteri, Aslak-pelastushelikopteri ja naapurimaiden helikopterit raja-alueilla.

"Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry ei ole missään vaiheessa esittänyt sellaista ratkaisua, että pelastushelikopteri Aslak voisi tai haluaisi hoitaa kaikki helikopteria vaativat tehtävät Lapissa", kertoo ASLAKin operatiivinen johtaja Jyri Lilja.

Käytettävissä olevista helikoptereista Aslak on ainut, jonka mukana on ensihoitoon perehtynyt lääkäri. Myös Aslakin maayksikkö voi tarpeen mukaan osallistua ensihoidon tehtävien hoitamiseen.

Pelastushelikopteri Aslakin toimintaa ylläpitää Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry, joka on   voittoa tavoittelematton. Tukiyhdistyksen toiminnan tavoitteena on turvata pelastushelikopteripalvelujen saatavuus Lapin asukkaille ja Lapissa vieraileville matkailijoille.

Lue myös: