AVI asetti Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toimintakieltoon - Helsinki-Vantaalla käyttäjänä Finnair

Avia_Fleet_210521aAluehallintovirasto kieltää Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toiminnan yhden kuukauden määräajaksi 12.9.–11.10.2023. Löytötavaratoimisto on AVI:n mukaan toistuvasti ja vakavalla tavalla toiminut vastoin löytötavaralakia ja -asetusta. Finnair käyttää Suomen Löytötavarapalvelua Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Päätöksen jälkeen Suomen Löytötavarapalvelu ilmoitti sulkevansa Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevan toimipisteen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi jo 25. helmikuuta 2022 päätöksen, jolla se kieltää Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n löytötavaratoimistotoiminnan yhden kuukauden ajaksi.

Suomen Löytötavarapalvelu Oy valitti aluehallintoviraston antamasta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus piti päätöksellään (11.7.2023, nro 4110/2023) voimassa aluehallintoviraston määräämään määräaikaisen toimintakiellon. Toimintakielto alkaa 60 päivän kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista ja on voimassa 12.9.–11.10.2023.

Toimintakiellon aikana Suomen Löytötavarapalvelu Oy tai sen palvelukseen kuuluvat eivät saa noutaa tai ottaa vastaan löytötavaroita. Löytötavaratoimiston toimipisteet täytyy pitää suljettuina. Löytötavaratoimisto ei saa markkinoida toimintaansa. Maksullinen puhelinpalvelu ja sähköinen verkkotiedustelu on pidettävä suljettuina.

Kuluttaja-asiakkaiden kannalta toimintakielto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että löytötavaroita ei pysty noutamaan Suomen Löytötavarapalvelu Oy:n toimipisteistä, eikä löytötavaroita voida toimittaa postitse kuluttajille. Kuluttajat eivät myöskään voi tiedustella löytötavaratoimistosta mahdollisten löytötavaroiden perään toimintakiellon aikana.


Käyttäjäkunnassa mukana Finnair - lentoaseman toimipiste suljetaan pysyvästi

Yksi Suomen Löytötavarapalvelun käyttäjäyrityksistä on Finnair, jonka lennoilta kotimaassa löydettyjen löytötavaroiden toimituspaikka on Suomen Löytötavarapalvelu. Kadotetut passit viedään Suomen rajavalvonnalle ja lentokoneeseen jätetyt tupakka- ja alkoholituotteet Helsinki-Vantaan lentoaseman tullin tarkastuspisteelle.

Lentokenttäyhtiö Finavia puolestaan toimittaa lentoasemalta löydetyt tavarat terminaalin tuloaulassa sijaitsevalle Excess Baggage Companylle.

Suomen Löytötavarapalvelu on Suomen ensimmäinen yksityinen löytötavaratoimisto ja se on perustettu vuonna 1993. Se avasi Lentäjäntiellä Avia Fleet -rakennuksessa sijaitsevan toimipisteensä Helsinki-Vantaan lentoasemalle syyskuussa 2013.

Aluehallintaviraston asettaman toimintakiellon astuttua voimaan Suomen Löytötavarapalvelu ilmoitti sulkevansa lentoaseman toimimisteen syyskuussa ja avaavansa lokakuussa uuden toimipisteen Vantaan Porttipuistossa. Myös Helsingin Mäkelankadulla sijaitseva toimipiste muuttaa Porttipuiston tiloihin. Helsingin päärautatieaseman toimistoa muutos ei koske ja se palvelee nykyisellä paikallaan myös jatkossa toimintakiellon päättymisen jälkeen.

Suomen Löytötavarapalvelu kertoo ettei se vastaanota pääkaupaunkiseudulla löytötavaroita toimintakiellon aikana vaan välivarastoi ne muualle. Yhtiö kertoo olleensa yhteydessä yritysasiakkaisiinsa sopiakseen tarkemmin välivarastoinnin käytännön järjestelyistä.


AVI: Toimintakiellon syynä lainvastainen toiminta

Aluehallintoviraston antaman toimintakiellon perusteena on löytötavaran säilytyskustannusten periminen löytötavaratoimiston löytötavaralain ja -asetuksen sekä oikeuskäytännön vastaisesti.

Löytötavaratoimisto on toiminut lainvastaisesti, koska se on lisännyt löytötavaroiden säilytyskustannuksiin arvonlisäveron, on säännöksissä tarkoitetun viiden prosentin lisäksi perinyt korvauksena erityiskäsittelylisän, ei ole ottanut huomioon esineen kulumisesta aiheutunutta arvon alentumista löytötavaran käypää arvoa määrittäessään eikä ole välittömästi toimittanut ilmoittajan ajokorttia poliisille.

Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään määräaikaisen toimintakiellon aiheelliseksi, sillä edellä mainitut laiminlyönnit ovat kohdistuneet löytötavaralain tarkoituksen kannalta keskeisimpiin seikkoihin, eli laiminlyöntejä voidaan pitää vakavina. Aluehallintoviraston antamista kehotuksista huolimatta jotkin laiminlyönnit ovat olleet toistuvia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti löytötavaratoimistojen toiminnan lainmukaisuutta muun muassa käsittelemällä niiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia. Aluehallintovirasto puuttuu löytötavaratoimiston toimintaan, jos siinä havaitaan laiminlyöntejä. Löytötavaratoimiston on toiminnassaan noudatettava löytötavaralakia ja löytötavara-asetusta. MH

Lue myös: