Dronelennot jatkuivat Oulussa U-space -ilmatilassa - VTT ja Fintraffic kutsuvat alan toimijat yhteistyöhön

AstraUTMVTT ja Fintraffic ovat syyskuussa 2023 jatkaneet vaativia drone-koelentoja valvotussa ilmatilassa Oulussa. Koelentojen aikana droneille avattiin myös lentokäytävä alailmatilaan, jossa liikenteenohjauksessä käytettiin U-Space -järjestelmää. Tulevaisuuden turvallisen kaupunki-ilmailun kehittämiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä ja nyt kaikki toimijat kutsutaan mukaan yhteistyöhön.

VTT on tutkinut näköyhteyden ulkopuolella toteuttavien ns. BVLOS-lentojen (Beyond Visual Line of Sight) ratkaisuja pitkään ja uusimmat haastavat koelennot totetuttiin yhdessä Fintrafficin kanssa 7.-8. syyskuuta. Lähitulevaisuuden miehittämättömillä lennoilla tarvitaan monia erityisratkaisuja, joita koelennettiin Oulussa.

Nyt syksyllä 2023 jatketut koelennot olivat osa DROLO-kehityshanketta, jota rahoittaa Business Finland. DROLO-hankkeessa on kahden vuoden ajan tutkittu miehittämätöntä ilmailua, BVLOS-lentoja ja koelennoilla testattuja ratkaisuja.

Oulu_TwrDronella lennettiin Oulun kaupunkialueella valvotussa ilmatilassa, jossa lennonjohtaja ohjasi myös perinteistä lentoliikennettä. Ilmatilaan oli määritelty droneille myös Suomen ensimmäinen lentokäytävä U-Space-ilmatilassa, jonka sisällä alailmatilan liikenteenohjausta kokeiltiin U-Space-järjestelmällä.

BVLOS-lennot ovat vaativia tehtäviä, joiden toteuttamiseen tarvitaan esimerkiksi luvitukseen, ilmatilanhallintaan, lentolaitteisiin ja tietoliikenteeseen liittyviä ratkaisuja. Yksi keskeisistä työkaluista on U-Space-ilmatila, jossa droonit voivat toimia turvallisesti yhdessä muiden ilma-alusten kanssa ja käyttää ilmatilan palveluita. U-Space-ilmatila mahdollistaa ja tarvittaessa rajoittaa ilmailua halutuilla alueilla.

rigitech_eigerEnsimmäinen vaativa SAIL II -kategorian (Specific Assurance Integrity Level) lento tehtiin Oulun lentoasemalta Hailuodon kunnantalolle ja takaisin. Kaikkiaan SAIL-tasoja on kuusi. VTT operoi kyseistä lentoa miehittämättömällä Rigitech Eiger -ilma-aluksella. Lentomatka oli 35 km lentoajan ollessa 25 minuuttia. Eiger kantoi 3 kg:n hyötykuormaa, ja radiolinkkinä toimi matkapuhelinverkko. U-space operaattorina toimi Oulun lentokentän lennonjohtaja.

Toinen lento suoritettiin Oulun keskustan edustalta Sonnisaaresta Hailuotoon ja takaisin. Lentosuunnitelmat tehtiin ja aktivoitiin sekä lentoja seurattiin U-Space-työkaluilla.

VTT:n ja Fintrafficin koelennoilta saamat kokemukset olivat myönteisiä.

”Lennot toteutettiin saaren, kaupunkikeskuksen ja lentoaseman välillä. Etäisyydet ja määränpäät huomioon ottaen näin haastavia lentoja ei ole aikaisemmin siviilipuolella toteutettu Suomessa eikä paljoa juuri maailmallakaan. Hankkeemme on ollut ainutlaatuinen, ja haluan kiittää kaikkia siihen osallistuneita”, sanoo VTT:n johtava tutkija Timo Lind.


Dronet ovat tulevaisuuden liikennevälineitä

Drolo_ilmatilalohkotDroonit voisivat palvella yhteiskuntaa esimerkiksi terveydenhuoltoon tai infrastruktuurin ylläpitoon liittyvissä kuljetustehtävissä. Niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi hyvinvointialueiden päivittäisissä lääke-, veripussi- ja instrumenttikuljetuksissa keskusten välillä.

Myös monet teollisen ja rakennetun infrastruktuurin logistiikan ja kunnossapidon kiireelliset varaosa- ja työkalukuljetukset voitaisiin toteuttaa niillä tehokkaasti ja vähäpäästöisesti.

”Miehittämätön ilmailu kehittyy nopeasti maailmalla ja tulee lähivuosina vahvasti uutena liikennemuotona myös Suomeen. Koelennot osoittivat, että järkeviä käyttökohteita voisi löytyä kaupunkien lisäksi saaristosta ja harvaan asutuilta alueilta. Drooneja käytetään myös yhä enemmän erilaisiin tarkastustehtäviin, kadonneiden etsintään ja metsäpalojen paikallistamiseen”, kertoi Fintrafficin lennonvarmistuksen johtaja Pasi Nikama.


drolo_AVY_aeraTie taivaalle auki laajassa yhteistyössä

VTT ja Fintraffic kehittävät yhdessä tulevaisuuden ilmailua ja avaavat tietä myös yksityisille toimijoille toteuttamaan turvallista kaupunki-ilmailua. Osapuolet kutsuvat kaikki alan toimijat mukaan yhteistyöhön.

Lue myös: