EU:n liikenneministerit keskustelivat lentomatkustajien korvauksista

eu_logoEU:n liikenneministerit  kävivät Luxemburgissa periaatekeskustelun lentomatkustajien oikeuksia koskevien säännösten muuttamisesta. Komission tavoitteena on, että voimassa olevia oikeuksia selkeytetään sekä jäsenmaiden välisiä tulkintaeroja ja oikeuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Pyrkimyksenä on parantaa lentomatkustajien oikeuksien toteutumista niin, että samalla otetaan huomioon aikaisempaa paremmin lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne. Taustalla ovat mm. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö sekä muutaman vuoden takainen Islannin tuhkapilven aiheuttama häiriötilanne.

Erityisesti keskustelua käydään liityntälentojen myöhästymisestä seuraavista oikeuksista sekä lentojen viivästymisestä maksettavien korvausten myöntämisestä.

Suomi pitää hyvänä, että liityntälentojen matkustajan asemaa pyritään selkeyttämään tapauksissa, joissa hän myöhästyy jatkolennolta. Viivästyssäännösten osalta Suomi korostaa tarvetta yhdenmukaisuuteen kansainvälisen sääntelyn kanssa. Lisäksi Suomi toivoo lentoliikenteeseen sääntelymallia, joka olisi paremmin linjassa muita liikennemuotoja koskevan EU-sääntelyn kanssa.

Ministerit saavat kokouksessa tietoa lentoliikenteen EU:n päästökaupan (ETS) tilanteesta, Venäjän vaatimuksesta koskien matkustajatietojen (PNR) luovuttamista sekä kansainvälisestä meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen mittaus-, raportointi- ja todentamisjärjestelmästä (MRV).

Lue myös: