EU:n rahoittama kehitysohjelma tekee lentoasemista entistä vihreämpiä

EFHK_liikennealue_1Lentoasemat kuluttavat suuret määrät energiaa jo ilman lentokoneiden operointia. Keskimääräinen sähkön ja lämpöenergian kulutusta vastaa suurella lentoasemalla noin 100 000 asukkaan kaupungin tarvetta. EU:n rahoittama kehitysohjelma parantaa energiatehokkuutta juuri lentoasemilla.

Euroopan Unionin 28 jäsenvaltiossa on noin 500 lentoasemaa, joista jopa pienimmätkin kuluttavat huiman määrän energiaa. Kolmivuotisen CASCADE-projektin on määrä auttaa lentoasemia vähentämään energian tarvetta ja leikkaamaan CO2-päästöjä. Suurimmat energiasyöpöt ovat lämmitys ja ilmastointi. Projekti tähtää lyhyellä aikavälillä 20 prosentin energiatehokkuuden parantamiseen.

Uuden CASCADE-järjestelmän toimivuutta kokeillaan Rooman Fiumicinon ja Milanon Malpensan lentoasemilla, joiden kautta kulkee vuosittain yhteensä 55 miljoonaa matkustajaa. Lentoasemien lämmitys, tuuletus ja ilmastointijärjestelmät (HVAC) kuluttavat noin puolet kaikesta tarvittavast energiasta. CASCADE:n kerrotaan säästävän näillä lentoasemilla noin 6000 MWh verran energiaa, joka vastaa 42 000 tonnia CO2-päästöjä ja 840 000 euroa vuodesssa.

CASCADE ei pureudu koko lentoaseman energian kulutukseen vaan keskittyy niistä suurimpaan eli lämmityksen ja ilmastoinnin kehittämiseen.

"Sensorit ja mittayksiköt asennetaan toimintaympäristöön ja ne kommunikoivat keskuksen kanssa", kertoo CASCADE-projektin koordinaattori Nicolas Réhault Saksan Fraunhofer instituutista.

"Innovatiiviset ohjelmistot havaitsevat virheitä esimerkiksi tuulettimien toiminnassa, joista osa saattaa viilentää ja osa lämmittää samanaikaisesti".

Yhteistyökumppanit Saksassa, Italiassa, Irlannissa, ja Serbiassa työskentelevät uuden järjestelmän kehittämiseksi, jota EU rahoittaa 2,6 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan yli 450 lentokenttää edustava ACI (Airports Council International Europe) on sitoutunut tukemaan projektin laajentumista vuodesta 2015 eteenpäin.

"Matkustan työkseni usein ja uskon, että kaikkien lentoasemiemme tulee kehittyä älykkäämmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. CASCADE-järjestelmä osoittaa, että kestävän kehityksen ei tarvitse maksaa omaisuutta ja samalla voi vielä säästää rahaa", kommentoi EU komission Neelie Kroes.

"Lentoasemat ovat kompleksisia. Olemme keränneet paljon arvokasta tietotaitoa siitä miten nämä kokonaisuudet toimivat. Tietotaito voidaan ottaa käyttöön myös muualla kuten sairaaloissa", sanoi Réhault.

CASCADE-projekti kuuluu EU:n tutkimuksen seitsemään puiteohjelmaan (FP7), joka ajoittuu vuosille 2007–2013. Yksi osa-alue on energia ja sen säästäminen. Muita ovat mm. ympäristö ja ilmastonmuutos sekä liikenne ja ilmailu. EU:lla on myös uusi Horizon 2020 -kehitysohjelman vuosille 2014-2020.

CASCADE - ICT for Energy Efficient Airports

 

Kulutus kovaa myös kotimaassa

Finavia säästää energiaa uusilla teknisillä ratkaisuilla ja koulutuksella. Kokonaistrendi sekä energian että veden kulutuksessa on laskeva.

EFHK_lahtoaulaHelsinki-Vantaan lentoasema ja kuuden lentoaseman muodostama Lapland Airports pysyivät kansainvälisen lentoasemajärjestö ACI:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelma ACA:n (Airport Carbon Accreditation) tasolla 2 (reduction). Reduction-tasolla lentoaseman tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

ACA lentoasemien päästövähennys vuonna 2013 oli 3200 tonnia verrattuna vuoteen 2012.

Vuoden 2013 usealla lentoasemalla toteutettiin energiakatselmusten suosituksia. Toimenpiteisiin lukeutui muun muassa ilmastoinnin tehostaminen, kiertovesipumppujen virtaamien optimointi, termostaattien uusiminen ja vesihanojen säätö.

Finavian oman toiminnan sähkönkulutus oli vuonna 2013 79 GWh (79,6), lämmön kulutus 50 GWh (57,2) ja maakaluston energiankulutus 25 GWh (25,4). Finavian sähköntuotannon ominaispäästö vuonna 2013 oli 194 kg/MWh. Finavian lentoasemilla on vuoden 2013 yhteensä noin 19 miljoonaa matkustajaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus sähkönkulutuksesta oli 53 222 MWh ja lämpönergiaa kului 20 484 MWh. Lämpöenergian osalta parannastu edellisvuoteen oli 13 prosenttia. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä oli vuonna 2013 reilut 15 miljoonaa.

Lue myös: