Finavia aloittaa yt-neuvottelut - aluelennonjohto halutaan Helsinki-Vantaalle

EFHK_APP_3Finavia Oyj on aloittanut lennonvarmistusliiketoimintansa uudelleenjärjestelyjen suunnittelun. Finavia selvittää henkilöstönsä kanssa käynnistettävissä yt-neuvotteluissa Tampereella sijaitsevan aluelennonjohdon toimintojen siirtämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet parantaa tehokkuutta lennonneuvontapalveluiden tuottamisessa.

Finavia arvioi, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt vähentäisivät toteutuessaan yhteensä noin 70 henkilötyövuotta aluelennonjohdon toimipisteessä Tampereella sekä lennonneuvontayksiköissä Vantaalla ja Malmin lentoasemalla Helsingissä. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen toteutusaikataulu täsmentyy neuvotteluissa, jotka on määrä saada päätökseen 16.6.2013 mennessä. Yt-prosessissa selvitetään myös, onko vastaavia säästöjä mahdollista saavuttaa jollain muilla keinoilla.

KariSavolainen_finavia”Lentolippujen hintojen alentuminen monilla reiteillä on saanut lentoyhtiöt etsimään kustannussäästöjä koko palveluketjustaan. Lisäksi EU:lla on voimakas tahto alentaa ilmatilanhallinnan kustannuksia Euroopassa”, toteaa toimitusjohtaja Kari Savolainen Finaviasta.

"Jotta Finavia voi pitää Suomen ilmatilanhallinnan tehokkaana ja lentoyhtiöille tarjottavat palvelut kilpailukykyisinä ja turvallisina, meidän on etsittävä yhdessä henkilöstömme kanssa uusia keinoja toimintamme tehostamiseen. Kyse on suomalaisen lentoliikenteen pärjäämisestä kansainvälisessä kilpailussa."

Lennonvarmistuspalveluille asetettujen EU:n suorituskykyvaatimusten mukaan Finavian pitää vuosina 2012-2014 parantaa lennonvarmistuksen kustannustehokkuutta 1,7 % vuosittain. Finavia ei ole päässyt asetettuun tavoitteeseen.

EFES_2Finavia on yksi Euroopan tehokkaimpiin kuuluvista palveluntuottajista lennonvarmistuksessa, mutta lennonvarmistuspalveluiden tuottaminen on kuitenkin tappiollista Suomen vähäisten liikennemäärien vuoksi. Taloudellista haastetta lisää myös se, että kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset ovat alentuneet Suomessa tammi-maaliskuussa 9,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

”Lennonvarmistuksen ja lentoasemaverkoston tappioiden kattaminen Helsinki-Vantaan kaupallisilla tuotoilla käy Finavialle entistä vaikeammaksi. Iso kysymys on se, miten Finavian rahoitus riittää tulevina vuosina ylläpito- ja kehitysinvestointeihin lennonvarmistuksen teknisissä järjestelmissä ja lentoasemilla”, Savolainen sanoo.

Finavia odottaa eurooppalaisen ilmatilan yhtenäistymisen (Single European Sky) lisäävän lähivuosina kansallisten lennonvarmistuspalveluiden tarjoajien välistä kilpailua. Tämä voi tarjota uudistumiskykyisille ja tehokkaille palveluntarjoajille muita vahvemman aseman markkinoilla.  

Finavia_Raine_Luojus_2”Lennonvarmistus on tulossa lentoliikenteen palveluketjussa viimeisessä aallossa mukaan alan suureen muutokseen, jossa toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä”, lennonvarmistusliiketoiminnasta Finaviassa vastaava johtaja Raine Luojus sanoo.

"Jos alan markkinat avautuvat odotetusti, Finavia haluaa olla voittajien joukossa ja siksi uudistukset ovat välttämättömiä. Muutoin riskinä on se, että suomalainen lennonvarmistusosaaminen jää sivurooliin yhdentyvässä eurooppalaisessa lennonvarmistusmarkkinassa."

Suunnitellut muutokset Finavian aluelennonjohtotoiminnoissa

Suunniteltu aluelennonjohtopalveluiden ja niihin liittyvien tukitoimintojen keskittäminen Vantaalle tehostaisi lennonvarmistuksen toimintaa. Arvioiden mukaan säästöjä syntyisi teknisessä ylläpidossa, toimitiloissa, työn uudelleen järjestelyissä sekä muissa tukitoiminnoissa. Säästöjä syntyisi, kun aluelennonjohto muodostaisi tiiviimmän kokonaisuuden Helsinki-Vantaan lennonjohdon kanssa.

EFES_1Suunnitelma toteutuessaan parantaisi kiinteistötehokkuutta, sillä Helsinki-Vantaalla on olemassa aluelennonjohdon tarpeisiin sopivat tilat, joiden käyttöä voidaan tehostaa ja joiden hyödyntäminen muuhun kuin lennonjohdon käyttöön ei ole tilojen sijainnin ja sinne asennettujen lennonvarmistuksen teknisten järjestelmien vuoksi tarkoituksenmukaista.

”Haluamme nyt yt-prosessin aikana käydä avoimen keskustelun henkilöstömme kanssa siitä, millä tavoilla toiminnan tehostaminen on mahdollista ja löydetäänkö muita vaihtoehtoja. On ymmärrettävää, että välttämättömät muutostarpeet aiheuttavat henkilöstössämme huolta, ja siksi pyrimme tekemään kaikkemme, että löytäisimme toiminnan tehostamiseen myös henkilöstömme kannalta kohtuulliset ratkaisut”, sanoo Raine Luojus.

Yt-neuvottelut koskevat kaikkia Finavian Tampereen Aitovuoren toimipisteessä työskenteleviä Finavian työntekijöitä. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminnan uudelleenjärjestely lennonvarmistusliiketoiminnassa vähentäisi mahdollisesti työtä enintään 40 henkilötyövuoden verran. Lisäksi on mahdollista, että henkilöiden tehtäviin tulee muutoksia.


Lennonjohtajia edustava SLJY vastustaa siirtoa

EFES_3Suomen lennonjohtajien yhdistyksen SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritiuksen mukaan näin ison siirron toteuttaminen voisi vaatia jopa kymmenen vuoden siirtymäaikaa.

"Kyseessä on työntekijämäärältään Finavian toiseksi suurin yksikkö", kertoi Fabritius Lentoposti.fi:lle maaliskuussa.

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY aikoo vastustaa mahdollisia pakkosiirtoja Tampereelta Vantaalle ja tekee kaikkensa henkilöstön kannalta järkevän ratkaisun saamiseksi.

Tampereen Aitovuoren lennonvarmistuskeskuksessa työskentelee noin 70 lennonjohtajaa,  kymmenkunta operaattoria sekä saman verran teknisen henkilökunnan edustajia. Toimistoväki mukaanlukien lennonvarmistuskeskuksessa on töissä noin 100 henkeä.

Suunnitellut muutokset Finavian lennonneuvontapalveluissa

Finavian tavoitteena on tehostaa lennonvarmistuksen tukipalveluiden tuottamista. Osana yt-neuvotteluita selvitetään edellytykset lennonneuvontapalveluiden yhteistyöhankkeelle, jossa Finavian tarvitsemia lennonneuvontapalveluita tuotettaisiin enenevässä määrin yhteistyössä yhden tai useamman lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan kanssa. Jäljelle jäävät lennonneuvontapalvelut yhdistettäisiin suunnitelman mukaan Helsinki-Vantaan lennonjohdon yhteyteen.

Yt-neuvottelut koskevat kaikkia lennonneuvontapalvelu-yksikön työntekijöitä Vantaalla ja Helsingissä. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminnan uudelleenjärjestely vähentäisi mahdollisesti työtä noin 30 henkilötyövuoden verran.

Lentoposti.fi kertoi aluelennonjohdon siirrosta maaliskuussa

Lue myös Lentoposti.fi:n artikkeli maaliskuulta 2013 aiheena  Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan? Artikkeli sisältää myös Suomen aluelennonjohdon historiaa.

Lue myös: