Finavia hakee korkojohdannaissopimuksista vahingonkorvauksia entiseltä toimitusjohtajalta

Finavia_sign_2Finavia on joulukuussa 2016 laittanut vireille oikeusprosessin vahingonkorvauksen vaatimiseksi yhtiön entiseltä toimitusjohtajalta Samuli Haapasalolta. Riita ratkaistaan Finavian mukaan välimiesmenettelyssä.

Käynnissä oleva vahingonkorvausprosessi liittyy Finaviassa vuosina 2009-2011 tehdyistä ei-suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuneiden tappioiden vastuukysymysten selvittämiseen.

Finavia kertoo, että osapuolet ovat sopineet entisen toimitusjohtaja Samuli Haapasalon toimitusjohtajasuhteesta johtuvien riitojen ratkaisun tehtävän välimiesmenettelyllä.

Välimiesmenettelyssä ratkotaan yleisesti yksityisoikeudellisia erimielisyyksiä. Finavia odottaa välimiesmenettelyn olevan tuomioistuinkäsittelyä nopeampi ja tehokkaampi tapa saada asiaan lainvoimainen päätös.