Finavia ja Tampereen kaupunki kehittämään Pirkkalan kakkosterminaalia

Finavia ja Tampereen kaupunki ovat sopineet aloittavansa yhdessä nykyisen kakkosterminaalin kehittämisen. Terminaalia uudistetaan, jotta Tampere-Pirkkalan lentoasema vastaa lentomatkustuksen tarpeisiin kilpailukykyisellä ja kustannustehokkaalla tavalla myös tulevaisuudessa.

Uudistustyöt kohdistetaan tässä vaiheessa nykyiseen kakkosterminaaliin uuden terminaalin rakentamisen asemesta, jotta kakkosterminaali ja koko lentoasema kykenevät nopeammin palvelemaan matkustajia ja lentoyhtiöitä kasvavan liikenteen oloissa. Kokonaan uuden terminaalirakennuksen rakentamista harkitaan myöhemmin uudelleen.

Nykyisin terminaalista voidaan operoida kaksi lentoa yhtä aikaa. Terminaalin kehittämisellä nostetaan kapasiteettia kolmeen yhtäaikaiseen lentoon. Palvelutaso perustuu jatkossakin halpalentotoimintaan, jossa itsepalvelutoiminnot ovat oleellinen osa.

Terminaalin kehitystyö alkaa suunnittelulla, jonka arvioidaan vievän noin kuusi kuukautta. Suunnittelun jälkeen osapuolet tekevät rahoitussopimuksen, minkä jälkeen aloitetaan rakennustyöt. Tämänhetkisen tavoiteaikataulun mukaan uudistettu terminaali on valmiina loppuvuonna 2013, kun talviaikataulut tulevat käyttöön.

Kehittämisen kustannusarvio on 3,3 miljoonaa euroa. Rahoitukseen osallistuvat Liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki ja talousalue sekä Finavia, kukin kolmanneksella.

Vuonna 2011 Finavian Tampere-Pirkkalan lentoasemalla oli 657630 matkustajaa.