Helsinki-Vantaan kiitotien 15/33 peruskorjaus alkaa 2. toukokuuta - hanke on jaettu kahdelle vuodelle

Kiitotie15_pohjoispaatyHelsinki-Vantaan lentoaseman kiitotien 15/33 peruskorjaus käynnistyy 2. toukokuuta. Lentokoneiden laskeutumissuunnat poikkeavat normaalista syyskuun puoliväliin saakka, kun ns. poikkikiitotie ei ole täysin lentoliikenteen käytettävissä. Finavian mukaan ensivaiheessa kiitotien pohjoispäätyyn keskittyvän hankkeen kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa.

Helsinki-Vantaan kiitotie 15/33 peruskorjaushanke on kaikkiaan kaksivuotinen hanke. Kesän 2023 remontti keskittyy kiitotie 2:n (15/33) eli poikittaiskiitotien pohjoispäädyn uudelleen päällystykseen. Samalla uusitaan hulevesiviemäröintiä ja kiitotien alla olevia sähköjärjestelmiä.

Jo huhtikuun aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdään valmistelevia töitä, eikä kiitotie ole ollut käytettävissä laskeutumisiin kello 7–17 välisenä aikana. Kiitotien puolella remontti alkaa varsinaisesti 2. toukokuuta ja päättyy 15. syyskuuta.

Tämän jälkeen työt jatkuvat kesällä 2024, jolloin Finavia uusii kiitotien eteläpäädyn sekä navigaatio- ja lennonvarmistuslaitteita. Kiitotien muut osat on remontoitu jo aiempina vuosina.

"Kiitotiehen kohdistuu valtava kuormitus, ja sen rakenteiden on oltava ensiluokkaiset. Jatkuvat tarkastukset ja säännölliset peruskorjaukset varmistavat turvallisen ja täsmällisen lentoliikenteen", sanoo Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman asemataso- ja kiitotietoiminnasta vastaava johtaja Jani Elasmaa.

Kiitotie 15/33 peruskorjattiin pidemmältä matkalta kesällä 2017, jolloin myös kiitotielle liittyville rullausteille asennettiin mm. LED-valojärjestelmät. Pohjoispääty jäi vielä tekemättä, sillä kiitotien kunto ei aiemmin vaatinut uusimista. Vielä kesällä 2017 arvioitiin kiitotien pohjiospäädyn tulevan peruskorjausvaiheeseen jo vuoteen 2019 mennessä.


Lentomelualueet muuttuvat tilapäisesti

Kiitotie 15/33 on lentoaseman päälaskeutumiskiitotie ja sen pohjoispäädyn remontointi estää kiitotien käytön laskeutumisten osalta. Osapituutta voidaan käyttää lähtevälle lentoliikenteelle ainakin pienemmän kaluston eli potkuriturbiinikoneiden osalta.

EFHK_closeup_RWY04_end_2 Lentokoneiden laskeutumissuunnat poikkeavat siis normaalista ja touko-syyskuussa laskeutumiset Nurmijärven suunnasta vähenevät ja samaan aikaan Koillis-Vantaan ja Keravan suunnasta laskeudutaan Helsinki-Vantaalle tavanomaista useammin. Tämä vaikuttaa lentomelun suuntautumiseen remontin aikana.

Kiitotieremontti ei vaikuta Helsinki-Vantaan matkustajaliikenteen sujuvuuteen. Lentoaseman kaksi muuta kiitotietä 04R/22L ja 04L/22R ovat käytössä koko remontin ajan ja varmistavat lentokapasiteetin riittävyyden.

"Kiitotien peruskorjaus on tärkeä osa Helsinki-Vantaan infrastruktuurin elinkaarihallintaa. Samalla voimme toteuttaa ympäristötyömme tavoitteita, sillä hulevesiviemäröinnin parantaminen auttaa meitä myös liukkaudentoriunta-aineita sisältävien kiitotievesien hallinnassa" , jatkoi Elasmaa.

Finavia otti jo maaliskuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella käyttöön maan alle rakennetun kosteikon, jonne ohjataan kiitoteiden ja asematasojen hulevesiä. Finavian rakennuttama maanalainen kosteikko on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan. Kosteikko parantaa veden laatua ja tasaa veden virtaamia luontoon.

Kiitotie_odotuspaikkaHelsinki-Vantaan kolmesta kiitotiestä nyt remontoitava kiitotie 15/33 on avattu lentoliikenteen käyttöön vuonna 1956. Ensimmäinen kiitotie eli nykyinen 04R/22L on avattu vuonna 1952, kun lentoasema avattiin. Uusin kiitotie eli kiitotie 04L/22R on otettu käyttöön vuonna 2002.

Kiitoteiden perusparannustöitä tehdään kesällä 2023 Helsinki-Vantaan lisäksi myös Kuopion ja Kuusamon lentoasemilla. Finavia investoi kiitoteiden peruskorjauksiin yli 15 miljoonaa euroa. MH

Lue myös aikaisempia uutisiamme kesän 2023 kiitotieremonteista: