Finavia kouluttaa Suomessa lennonjohtajia Viroon

ATC_at_workFinavia Oyj on solminut sopimuksen Viron lennonvarmistuksesta vastaavan Lennuliiklusteeninduse AS (EANS):in kanssa lennonjohtajakoulutuksesta. EANS ostaa Finavialta lennonjohdon kurssin tarpeeseensa saada lisätyövoimaa.

EANS kilpailutti lennonjohtajakoulutuksen kansainvälisten koulutustarjoajien kesken saadakseen pikaisesti ammattitaitoisia osaajia lisääntyvään palvelutarpeeseen. Finavian ylläpitämä Avia College tulee kouluttamaan seitsemän virolaista lennonjohdon opiskelijaa seuraavan lennonjohtajakurssin yhteydessä. Suomalaisen lennonjohtajakoulutuksen vahvuutena on korkeatasoinen, ammattiosaamiseen painottuva koulutusohjelma, joka valmistaa lennonjohtajan ammattiin puolessatoista vuodessa.

”Finavia on tehnyt operatiivista ja teknistä yhteistyötä EANS:n kanssa lennonvarmistuksen saralla jo pitkään. Olemme myös toteuttaneet heille lennonvarmistusalan muita koulutuksia. Koulutusyhteistyön avulla voidaan osaltaan varmistaa samankaltaisten toimintatapojen juurtuminen, kun yhteinen eurooppalainen ilmatila kehittyy. Lennonjohtopalveluita on kyettävä tarjoamaan jatkossa yhä tehokkaammin”, kertoo Avia Collegen rehtori Matts-Anders Nyberg Finaviasta.

”Finavialle tämä on samalla tilaisuus luoda uutta liikevaihtoa Suomen vähäisten liikennemäärien vuoksi tappiolliselle lennonvarmistusliiketoiminnalle. Kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa meidän on aktiivisesti etsittävä uusia keinoja liikevaihdon kasvattamiseksi. Koulutamme lennonjohtajia kotimaan tarpeisiin, joten koulutusta järjestäisimme joka tapauksessa. Nyt tehty sopimus antaa koulutusosaamistamme muidenkin käyttöön. Toivommekin tästä vientituotetta”, jatkaa Nyberg.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön, joka antaa meille eväät menestyä usealla eri alueilla. Nyt tavoitteenamme on saada nopeasti uusia lennonjohtajia työskentelemään Tallinnan lähilennonjohtoon. Se onnistuu meille tarjottavalla joustavalla opinto-ohjelmalla, joka lisäksi antaa kokeneiden kouluttajiensa kautta opiskelijoille hyvää kansainvälistä kokemusta. Kun koulutuskielenä on englanti, takaa se opiskelijoille hyvän kielitaidon ilmailun yleisimmällä kielellä. Näin voimme tarjota entistä parempaa palvelua asiakkaillemme”, sanoo EANS:in henkilöstöasiantuntija Ere Keerig-Kont.

Finavian omistama Avia College kouluttaa syyskuun alusta lähtien englanninkielisessä koulutusohjelmassa seitsemän virolaista lennonjohtajaa, jotka työllistyvät suoraan Viron EANS:lle. Virolaiset opiskelijat noudattavat samaa yhteiseurooppalaista opetussuunnitelmaa suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja saavat tutkinnon läpäistessään käyttää lennonjohtaja nimikettä.

Finavia ja EANS tekivät valtioiden sopimalla tavalla yritysten välisen puitesopimuksen syksyllä 2014, jonka jälkeen yhteistyötä yhtiöiden välillä on vähitellen tiivistetty. Sekä Finavia että EANS ovat sitoutuneet eurooppalaiseen kehitykseen, jossa eri maiden lennonvarmistuspalveluiden tuottajat toimivat entistä tiiviimmin yhdessä. Tavoitteena on parantaa tuotettujen palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta.