Finavialta entistä selkeämpi kausikorttikonsepti yleisilmailijoille

Cessnat_MalmillaFinavia uudistaa lentoasemiensa kausikorttihinnoittelua ja tarjoaa tulevaisuudessa sopivan kausikortin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Kausikorttikonseptia koskevat muutokset tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana.

Kausikorttihinnoittelu on suunniteltu tukemaan yksityis- ja harrasteilmailua kattaen lentoaseman perusinfrastruktuurin, kiitotien ja lentoasema-alueen käyttöoikeuden sekä lentoaseman käyttämiseen liittyvät palvelumaksut. Finavian tavoitteena on mahdollistaa yleisilmailua myös tulevaisuudessa sekä panostaa yritysluonteisen lentotoiminnan palvelujen kehittämiseen.

Uudistuksen toteuttamisesta tiedotetaan asiakasryhmille hyvissä ajoin ennen muutoksia. Uudistus on osa jatkuvaa palvelun kehitystä, jolla halutaan edistää eri asiakasryhmien erilaisten palvelutarpeiden huomioimista.

Koska kausikorttikonseptia uudistetaan ensi vuonna, koko vuoden 2013 kattava vuosikortti poistuu valikoimasta. Sen sijaan Finavia tarjoaa ensi vuodelle yleisilmailuasiakkailleen kuuden kuukauden kausikortin, jonka veroton hinta on puolet vuoden 2012 vuosikortista.

Finavia pyrkii minimoimaan väliaikaisesta muutoksesta asiakkaille aiheutuvia vaikutuksia ja tarjoaa lisäksi kolmen, kahden ja yhden kuukauden kausikortit samaan verottomaan hintaan kuin vuonna 2012. Lopulliseen hintaan vaikuttaa arvonlisäverokanta.

Vuoden 2013 kausikortit tulevat myyntiin heti ja niiden voimassaoloaika alkaa aikaisintaan 1.1.2013 ja päättyy viimeistään 30.6.2013.

 

Lisätietoa kausikorttihinnoista saa Finavian verkkosivuilta kausikortit-osiosta