Finavian ja Haaga-Helian yhteistyösopimus vahvistaa matkailualan kehittymistä

Finavia_HaagaHeliaFinavian ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyö tiivistyy entisestään, kun Haaga-Helia ja Finavia allekirjoittivat 16. maaliskuuta 2016 kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyöllä kehitetään molempien osapuolten toimintaa, jonka lisäksi sopimus vahvistaa laajemminkin matkailualan kehittymistä Suomessa.

Finavia on valinnut Haaga-Heliasta kummiluokakseen matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman opiskelijat. Finavian HR Partner Sami Laine ja koulutusohjelman johtaja Minna Halmetoja ovat silmin nähden tyytyväisiä sopimuksen synnystä.

”Kummiluokkatoiminta tarjoaa Finavialle oppilaitosyhteistyöhön kaivatun jatkumon, jossa saman toimijan kanssa pystytään rakentamaan vahvempaa yhteistyötä ”, Laine hehkuttaa.

Halmetoja on erityisen kiitollinen opiskelijoiden puolesta – onhan Haaga-Helian missio juuri avata ovet työelämään.

Finavia_HaagaHelia_4Laine ja Halmetoja joukkoineen jatkavat innolla kummiluokkatoiminnan innovointia. Sopimuksen myötä yhteistyö tiivistyy muun muassa moninaisina tehtävänantoina, joissa kehitetään Finavian, ilmailualan sekä Suomen eri lentoasemien toimintaa ja tätä kautta koko Suomen matkailualaa.

Finavia pystyy hyödyntämään nuorten aikuisten näkökulmia ja löytämään joukkoonsa uusia matkailualan kykyjä.

Finaviassa ollaan tyytyväisiä myös matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman erityisprofiiliin: opiskelijat saavat koulutuksessa laaja-alaisen, liiketoiminnallisia seikkoja korostavan ja kansainvälisen näkökulman matkailualaan. Kansainvälisyysvalmiuksia edistää muun muassa se, että noin 40 prosenttia opinnoista on englanniksi ja noin puolet suorittaa opiskelijavaihdon ulkomailla.

Lisäksi vuosittain kymmenen Transportation, Travel Agency and Event Management -erikoistumisalan opiskelijaa valikoituu kolmantena opiskeluvuotena suorittamaan Aviation Management -opintoja johtavaan ilmailualan oppilaitokseen Bad Honnefiin, Saksaan.

Haaga-Helian Haagan kampuksella yhteistyökumppanien kohtaamiset tapahtuvat jatkossa eritoten Finavialle nimettävässä luokkatilassa, joka ilmentää Finavian brändi-ilmettä ja liiketoiminnan kansainvälistä sisältöä. Sopimuksen myötä Finavialla on koko Haaga-Helian tarjoamat partneritoiminnan yhteistyömahdollisuudet käytössään ja sillä on suunnitelmia muun muassa henkilökunnan kehittämiselle Haaga-Helian avulla.

"Matkailualan kehittämisessä kannattaa tehdä yhteistyötä!", kannustavat Laine ja Halmetoja myös alan muita toimijoita.

Lue myös: