Finnair aloittaa omien osakkeiden hankinnan

A330_at_gate_WFinnair Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 600 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,47 % Finnairin kaikista osakkeista ja äänistä.

Hankittavat osakkeet pienentävät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa, joka oli viimeisessä tarkastetussa tilinpäätöksessä 264,1 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä yhteensä 410 187 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,32 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Finnairin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 2,22 euroa marraskuussa 2012. Mikäli Finnair ostaisi kyseisellä kurssitasolla hallituksen päätöksen mukaisen enimmäismäärän 600 000 osaketta, yhtiön osakeostojen hinnaksi muodostuisi noin 1,3 miljoonaa euroa.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 27.12.2012 ja päättyy viimeistään toukokuun 2013 loppuun mennessä. Omat osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan.

Osakkeet hankitaan pääosin Finnair-konsernin hallituksen vuonna 2010 päättämän pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän 2010–2012 toteuttamista varten. Osakekannustinjärjestelmää on kuvattu tarkemmin Finnairin internetsivuilla www.finnairgroup.com kohdassa Sijoittajat/Hallinnointi/Palkitseminen.              

Finnairin hallituksella on valtuutus hankkia yhteensä 5 000 000 yhtiön omaa osaketta. Valtuutus on voimassa 28.9.2013 saakka.