Finnair ja IBM sopimukseen lentoyhtiön digitaalisen muutoksen vauhdittamisesta

A350-900_airbusIBM ja Finnair ovat solmineet laajan viisi- ja puolivuotisen palvelusopimuksen nostaaksen digitaalisten palveluiden laadun maailmanluokkaan. Yhteistyön myötä Finnair voi tarjota asiakkailleen uudenlaisia digitaalisia palveluita ja jatkaa ICT-strategiansa kehittämistä yhä saumattomammaksi osaksi liiketoiminnan tukemista ja kehittämistä.

Tehty sopimus kattaa sovellusten integrointi- ja hallintapalvelut, sovelluskehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut, lentoyhtiön teknologiainfrastruktuurin sekä IT-loppukäyttäjäpalveluiden tuotantomallin muuntamisen joustavaksi hybridipilvipalveluksi.

Osana uutta palvelusopimusta IBM toimii Finnairin ICT-palveluiden yhteenliittäjänä ja yhdyssiteenä Finnairin sekä tämän muiden operatiivisten ja kaupallisten IT-ratkaisuiden toimittajien välillä.

IBM hallinnoi ja ohjaa teknologiatoimittajien muodostamaa kokonaisuutta siten, että toiminta kokonaisuudessaan on läpinäkyvää ja tehokasta. Tässä roolissa IBM valvoo teknologiatoimittajien toimintaa, edistää palveluiden laadun kehittämistä ja varmistaa, että toiminnassa sovelletaan ilmailualan parhaita vakiintuneita käytäntöjä.

 Lentoyhtiöt kohtaavat jatkuvasti paineita pyrkiessään hallinnoimaan kuluja tehokkaammin, kasvattamaan liikevaihtoaan ja kilpailemaan asiakkaittensa uskollisuudesta. Finnairin kasvustrategiaan kuuluvat olennaisesti digitalisaatio, ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä maailmanluokan laadun saavuttaminen toiminnoissa. Yhteistyö IBM:n kanssa tukee näitä tavoitteita.

IBM kehittää Finnairille uuden hybridipilviratkaisun, Finnair Cloud Platformin, joka yhdessä uuden palveluiden hallintamallin kanssa mahdollistaa liiketoiminnan joustavan tukemisen ja uusien digitaalisten palveluiden kehittämisen Finnairin asiakkaille.

Pilviratkaisun avulla useat operatiiviset ja kaupalliset ratkaisut tullaan integroimaan ja niitä hallinnoidaan samasta paikasta. Näin joustavuus lisääntyy, monimutkaisuus vähenee ja kustannukset alenevat. IBM:n pilven myötä Finnairilla on myös pääsy erilaisiin analytiikka- mobiili- ja tietoturvakyvykkyyksiin sen tehostaessa toimintojaan.

Finnair pääsee lisäksi hyödyntämään IBM:n IT-loppukäyttäjille tarjoamien palveluiden kautta IBM Watson Explorer -ratkaisua. Sen avulla voidaan parantaa työntekijöiden tehokkuutta, kun auttavalla asiantuntijalla on käytössään tehokas verkkotyökalu, jolla käsillä oleviin kysymyksiin ja tiedusteluihin löydetään vastaus nopeasti.

"Toiminnan maailmanluokan laatu on lentoyhtiölle keskeinen menestystekijä, ja tehokkaat IT-palvelut ovat tässä yksi keskeinen tekijä. IBM on palvellut lentoyhtiötämme jo yli 40 vuotta, joten he ymmärtävät meitä ja toimialaamme, ja pystyvät siten tukemaan tavoitteitamme", kertoo Finnairin tietohallintojohtaja Kari Saarikoski.

"Tämä palvelusopimus ja tehokas, uusi pilvi-infrastruktuuri ovat suunnitelmiemme ytimessä, kun kehitämme toimintamme tehokkuutta ja luomme pohjaa uudenlaisille asiakaskokemusta tukeville digitaalisille palveluille."

"Tämä kumppanuus edustaa meille jatkumoa Finnairille tärkeiden mahdollisuuksien ja IT-kyvykkyyksien uudistamisen ja digitaalisen transformaation edistämisen kannalta. Operatiivisen toiminnan jatkuessa ennallaan voimme vankan toimialaosaamisen ja pilven avulla luoda edellytykset uusien palveluiden luomiseen asiakkaille sekä vauhdittaa digitaalisuuden mahdollisuuksien valjastamista kustannustehokkaasti", sanoo IBM Suomen toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara.