Finnairin historian nopein kasvu käynnissä – matkustajamäärä kasvoi tammikuussa 15,6%

lumi_vantaa_1217_2Finnair kuljetti tammikuussa 965 700 matkustajaa eli 15,6 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä mutta Lapin lisälennot kasvattivat merkittävästi myös kotimaan osuutta.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 23,2 %, mutta kasvu oli voimakasta myös muilla alueilla. Pohjois-Amerikan reiteillä kasvia oli 18,0 %), Euroopan-lennoilla 14,0 % ja kotimaan liikenteessä 13,1 %. Matkustajista yli puolet lensi Euroopan, reilu viidennes kotimaan, viidennes Aasian ja loput Pohjois-Amerikan lennoilla.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 19,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat pääasiassa vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-900 -lentokoneet.

Lisäkapasiteetti kohdistui Bangkokin, Hongkongin, Singaporen ja Chongqingin lisävuoroille sekä talvikauden uusille kausireiteille Goaan, Puerto Plataan, Puerto Vallartaan ja Havannaan, joka korvasi vertailukaudella operoidun Varaderon. Kasvu Aasian-liikenteessä oli 26,7 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 21,0 %.

Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja penkkien lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista. Kapasiteetti kasvoi yhteensä 8,6 %, ja kasvu kohdistui ympärivuotiseksi kohteeksi siirtyneen Reykjavikin reitille, lisävuoroihin muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä.

Kotimaan liikenteen merkittävä +30,2 % kapasiteetin kasvu johtui ensisijaisesti tarjonnan lisäämisestä Pohjois-Suomen kohteisiin. Näin Finnair vauhdittaa osaltaan Lappiin kohdistuvaa kansainvälistä turismia. Tammikuussa Finnairin kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 33 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi lähes samaa vauhtia kapasiteetin kasvun kanssa, +19,3 %. Nopeinta kasvu oli Aasian-liikenteessä, +23,8 %. Euroopan-liikenne kasvoi 11,2 %, Pohjois-Amerikan liikenne 23,4 % ja kotimaan liikenne 16,0 %.

Voimakkaasta kapasiteetin kasvusta huolimatta koneet täyttyivät hyvin etenkin kaukoreiteillä – matkustajakäyttöaste oli Aasian-liikenteessä 86,8 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 79,6 %. Euroopan-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 73,6 % ja kotimaassa 60,1 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste 80,1 % oli vertailujakson tasolla (-0,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta).

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 19,8 prosenttia vertailujaksosta, ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 17,5 prosenttia erityisesti Kiinan ja Suomen rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta.

lumi_vantaa_1217_1Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta. Finnairin uuden COOL Nordic Cargo -terminaalin kaikki toiminnot otettiin käyttöön tammikuussa. 

Hankalat talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantaalla aiheuttivat useita viivästyksiä ja peruutuksia tammikuussa, ja Finnairin lennoista 69,4 prosenttia (75,8) saapui aikataulussa.

 

Tammikuun 2018 liikennetiedot

 

  tammikuu muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 965,7 15,6 965,7 15,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 275,8 19,8 3 275,8 19,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 624,7  19,3  2 624,7  19,3 
Matkustajakäyttöaste % 80,1 -0,4p 80,1 -0,4p
Rahti ja posti tn 9 397,0 -3,5 9 397,0 -3,5
Tarjotut tonnikilometrit 489,4 19,9 489,4 19,9
Myydyt tonnikilometrit 296,1 16,1 296,1 16,1
Kokonaiskäyttöaste % 60,5 -2,0p 60,5 -2,0p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 196,2 23,2 196,2 23,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 714,7 26,7 1 714,7 26,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 488,5 23,8 1 488,5 23,8
Matkustajakäyttöaste % 86,8 -2,0p 86,8 -2,0p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 522,8 14,0 522,8 14,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 092,5 8,6 1 092,5 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 804,1 11,2 804,1 11,2
Matkustajakäyttöaste % 73,6 1,7p 73,6 1,7p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 26,3 18,0 26,3 18,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 259,2 21,0 259,2 21,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 206,3 23,4 206,3 23,4
Matkustajakäyttöaste % 79,6 1,5p 79,6 1,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 220,4 13,1 220,4 13,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 209,5 30,2 209,5 30,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 125,8 16,0 125,8 16,0
Matkustajakäyttöaste % 60,1 -7,3p 60,1 -7,3p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 978,3 -42,9 978,3 -42,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 484,8 -19,6 484,8 -19,6
- Asian rahtiliikenne tn 7 405,4 24,2 7 405,4 24,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 40,4 -71,2 40,4 -71,2
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 908,8 5,8 8 908,8 5,8
Rahtilento tn** 488,2 -62,9 488,2 -62,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 397,0 -3,5 9 397,0 -3,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 119,5  11,4  119,5  11,4 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,2 5,5 61,2 5,5
Tarjotut reittiliikenteen        
rahtitonnikilometrit* milj. 118,4  19,8  118,4  19,8 
Myydyt reittiliikenteen        
rahtitonnikilometrit milj. 60,4 17,5 60,4 17,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 51,2  -2,9  51,2  -2,9 
- Pohjois-Amerikan        
rahtiliikenteen käyttöaste* % 40,8  -7,7  40,8  -7,7 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,2  0,7  58,2  0,7 
Reittiliikenteen   rahdin        
kokonaiskäyttöaste* %  51,0  -1,0  51,0  -1,0 

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä