FinnHEMS-koptereiden tarve jatkoi kasvua - viime vuonna kaikkiaan 14 690 hälytystä

EC145_FH50_HEMS_1(päivittytyn 18.1 klo 05.00) FinnHEMS:in lääkärihelikoptereilla oli vuoden 2016 aikana 14 690 hälytystä. Määrä on seitsemän prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Samalla kaikista kiireellisimmin apua tarvitsevat potilaat tavoitettiin paremmin kuin koskaan aiemmin.

Hälytysten määrä nousi suhteellisesti eniten FH10:n eli Vantaan tukikohdassa. Siellä hälytyksiä oli vuoden aikana kaikkiaan 2977. Potilaisiin kohdistuvia tehtäviä Helsinki-Vantaan lähteviin tai saapuviin lentoihin liittyen oli 26 kappaletta. Eniten tehtäviä kertyi kuitenkin Tampereen FH30 -tukikohdalle, joka sai kaikkiaan 3064 hälytystä.

FinnHEMSin vilkkain tukikohta lensi vuoden aikana 532 tuntia ja hiljaisin 312 tuntia. Keskimääräinen lentotehtävän kesto oli 24 minuuttia.

Lääkärihelikopterin käyttöä on tehostettu etenkin toiminta-alueen reuna-alueilla eteläisessä Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Lääkärihelikopterilla tavoitetaan kriittisimmät potilaat yhä paremmin.

"Myös yhteistyö Keravan hätäkeskuksen kanssa on entisestään parantunut, selvittää Vantaan tukikohdan vastuulääkäri", HYKS Akuutin ensihoitolääkäri Susanne Ångerman-Haasmaa.

FinnHEMSin tehtävätietokanta osoittaa, että lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua kiireellisimmin tarvitseviin potilaisiin. Kriittisimpien potilaiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes yhdeksäntoista prosenttia.

FinnHEMS kertoo, että viime vuonna kriittisen avun sai 1 548 potilasta. Näistä 205 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ennen sairaalaan pääsyä ilman lääkäri- tai lääkintähelikopterin tuomaa apua. Vuonna 2012 tällaisia potilaita oli 103 eli viidessä vuodessa määrä on kaksinkertaistunut.

"Sekä autolla että kopterilla tehtäviä peruuntui ennen potilaan kohtaamista 9847 kappaletta. Helikopteritoimintaa oli kaikkiaan 6212 tehtävällä", kertoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen Lentoposti.fi:lle.

"Teemme jatkuvasti yhteistyötä yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja hätäkeskusten kanssa hälytysohjeiden täsmentämiseksi. Tavoitteenamme on kohdistaa apu potilaille, jotka sitä kriittisimmin tarvitsevat. Tilastot osoittavat, että tässä työssä on onnistuttu", arvioi FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

"Tehtävämäärät osoittavat, että Pohjanmaan ja Kouvolan alueella olisi mahdollista tarvetta FinnHEMS-toiminnan laajentamisella. Palvelu on kiinteä osa ensihoitolääkäripäivistystä. Sairaanhoitopiirit ovat  tehneet asiasta esityksen jo vuoden 2016 puolella", jatkaa Örri.


Myös potilaskuljetusten määrä jatkaa kasvua

Potilaskuljetukset lisääntyivät valtakunnallisesti noin kymmenen prosenttia. Merkittävintä kasvu oli eteläisellä toiminta-alueella. Vantaan tukikohdassa lisäystä oli peräti 427 prosenttia.

"Helikopterikuljetuksesta saatava aikasäästö ja potilaan hoitomahdollisuudet lennon aikana ovat prosessien ja teknologian kehityksen myötä parantuneet. Turvallinen helikopterikuljetus sairaalaan vapauttaa myös tapahtumapaikalla olleen ensihoitoyksikön seuraavalle tehtävälle. Nopea kuljetus sairaalaan voi tulevaisuudessa olla kriittinen tekijä yhä useammalle potilaalle, esimerkiksi aivoinfarktien uusien hoitomuotojen myötä", Örri kertoo.

Päivitys 18.1 klo 0500: Lisätty tutkimusjohtaja Ilkka Virkkusen kommentti sekä toimintaan liittyviä lukuarvoja.

Lue myös: