Flybe painostaa lentäjiä avaamaan työehtosopimuksensa

Flybe_tailsLentäjäyhdistys Flybe Airline Pilot Association FAPA ja Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ovat tänään jättäneet työrauhavelvollisuuden rikkomista koskevan kanteen työtuomioistuimeen. Flybe Finlandin kerrotaan painostavan lentäjiä avaamaan voimassa oleva työehtosopimus.

"Laittomat lakot on kiellettävä ja ay-liike ei pidä kiinni sopimuksista, huutaa työnantajapuoli julkisuudessa, mutta ei itse kunnioita tehtyjä työehtosopimuksia", avaa YTY tiedotteensa lentoyhtiön painostustoimista.

Flybe Finland Oy käynnisti lokakuussa koko henkilökuntaan kohdistuvat yt-neuvottelut. Flybe_signLentäjien osalta yhtiö on ilmoittanut harkitsevansa 31 henkilön irtisanomisia, jos yt-neuvotteluissa ei synny 3,2 miljoonan euron säästöjä lentäjien työehtosopimuksesta uudelleen sopimalla. Nykyinen työehtosopimus on voimassa ensi vuoden loppuun.

FAPAn hallituksen jäsenen, lentäjien luottamusmiehen Ville Vahteran mukaan Flyben yksinomainen tarkoitus on saavuttaa säästöjä lentäjien työehtosopimukseen perustuvissa henkilöstökuluissa.

"Yhtiö ei ole pyynnöistä huolimatta esittänyt mitään konkreettisia suunnitelmia muutoksista liiketoimintaansa, kuten reittien lopettamista, muuttamista tai muuta uudelleenorganisointia lentoliikenteessä, jotka voisivat olla peruste irtisanoa lentäjiä", Vahtera huomauttaa.

Työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia yhdistyksiä ja työnantajia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksittäiseen määräykseen. Työnantaja, kuten vastaavasti myöskään työntekijäpuoli, ei siten saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä painostustoimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan työehtosopimuksella sovittuihin asioihin.

"Työnantaja pyrkii irtisanomisilla uhaten muuttamaan voimassaolevaa työehtosopimusta. Katsomme tämän olevan työehtosopimukseen kohdistuva painostustoimi", lentäjien edunvalvontaa hoitavan Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn neuvottelupäällikkö Anu Aspiala toteaa.

Finnair_tails_smallFlybe Finland lentää Suomessa oman tuotantonsa lisäksi myös Finnairin reittejä. Yhtiö operoi lähes puolet Finnairin Euroopan lennoista Embraer-koneilla. Flybe Finlandin omistaa Flybe Nordic, jonka takana ovat Flybe Group 60 prosentin ja Finnair 40 prosentin osuudella.


Lue myös: