Helsinki suunnittelee aloittavansa esirakentamisen Malmin lentoaseman alueella jo vuonna 2019

Malmi_ilmasta_2016Helsingin kaupunki suunnittelee aloittavansa rakennustoimet Malmin lentoasemalla jo vuonna 2019. Tämä olisi melkoinen isku lentotoiminnan mahdolliselle jatkolle Finavian poistuessa lentoasemalta vuoden 2016 lopussa. Helsingin kaupunki kertoi jo aiemmin kesäkuussa varsinaisen rakennusvaiheen keston koko lentoaseman jopa 330 hehtaarin kokoisella alueella olevan 25-30 vuotta.

Malmi_rakentamisjarjestysLentäminen Malmilla päättyisi mahdollisesti viimeistään jo 2019 mikäli rakennustyöt käynnistettäisiin Malmilla kaupungin julkistaman alustavan osa-alueiden rakennusjärjestyksen mukaisesti (kuva oikealla). Finavia on kuitenkin poistumassa Malmilta jo kuluvan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen lentotoiminnan jatkosta ei ole takeita.

Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan lentokentän esirakentaminen alkaa 2019. Tullivuoren ja Fallkullan Kiilan täydennysrakentamisen on määrä alkaa jo vuonna 2018. Varsinainen talonrakennus lentokentän ympäristössä alkaa vuonna 2020.

Rakentaminen lentoaseman reuna-aluiden alkaisi julkistetun suunnitelman mukaan vasta 2030-luvulla. Mikäli järjestys olisi toinen voisi lentotoiminta jatkua pidempään nykyistä pääkiitotietä 18/36 käyttäen.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Malmin lentoaseman ystävät ry:n (MLY) mukaan useat tahot ovat esittäneet vaihtoehtoisia malleja, joissa olisi mahdollista rakentaa asuntoja niin, että lentotoiminta säilyisi. MLY:n mukaan kaupunki ei kuitenkaan ota vaihtoehtoisia suunnitelmia huomioon.

Kaupungin suunnitelmien mukaan Malmin kentän alueelle tulisi uusia asuntoja noin 13 500, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtiin. Kaikki rakentamisen kymmenkunta osa-aluetta on määrä suunnitella omalla teemallaan.

Ennen rakentamista alueella on mahdollista järjestää väliaikaista toimintaa, josta kaupunki neuvottelee kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Ehdotuksia voivat kaupungin mukaan tehdä niin lentotoiminnan järjestämisestä kiinnostuneet tahot kuin muutkin kiinnostuneet.

Väliaikaiskäytöstä saatuja ehdotuksia ja mahdollisia uusia ideoita työstetään syksyllä 2016 järjestettävässä ideointitilaisuudessa (lue lisää aiheesta aiemmasta 14. kesäkuuta julkaistusta uutisestamme: Helsingin kaupunki ja Finavia valmistelevat Malmin lentoasema-alueen hallinnan siirtoa).

Malmi_kaupat_1Yksi kiinnostuneista on uusi lentotoimintaoperaattori Aviastar, joka neuvottelee edelleen kaupungin kanssa lentokentän operoinnista.

Ilmailutoiminta voisi jatkua ja kehittyä hyvin joustavasti muun kehittyvän toiminnan kanssa nykyisen kenttäoperaattorin Finavian poistuttua. Kansainvälisen yleisilmailun ja liikeilmailun kehittyminen voisi avata Helsingille aivan uusia mahdollisuuksia.

"Valtionyhtiö Finavian asettamien yhtiökohtaisten rajoitusten poistuessa moni mielenkiintoinen ja mukava asia tulee mahdolliseksi kaupunkilaisille. Lentoaseman potentiaali voidaan vapauttaa nyt Helsingin hyväksi”, sanoo MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.


Kaavoitustyö Malmin lentoaseman osalta on edelleen kesken

Malmin lentokentän alueelle valmistui vuonna 2015 kaavarunko, joka tulee toimimaan suunnitteluohjeena alueen asemakaavoituksessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavarungosta tarvittavat lausunnot. Ne on tarkoitus käsitellä johtopäätöksineen kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2016. Alueen asemakaavoitus aloitetaan vuoden 2016 aikana. Ensimmäisinä valmistellaan asemakaavan muutokset Fallkullan, lentokenttärakennusten ja Tattarisillan alueille.

Kaupungin mukaan parhaillaan laaditaan lentoasemarakennuksen ja hangaarin suojelukaavaa, Tattarisillan asemakaavaa sekä Fallkullan kotieläintilan ja sen ympäristön asemakaavaa. Ensimmäinen lentokenttäalueen asuntorakentamisen mahdollistava asemakaava valmistuu 2018.

Lue myös: