Helsinki-Vantaan lentoaseman uudet sopimustaksit valittu - nollapäästöisille autoille etuajo-oikeus

HEL_taksiasema_luonnos_1Finavia kilpailutti Helsinki-Vantaan lentoaseman taksipalvelut ja 1. tammikuuta 2022 alkaen sopimustakseja ovat Mankkaan Taksi Oy, Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy. Toimivat ja laadukkaat taksipalvelut ovat merkittävä osa lentomatkustuksen asiakaskokemusta. Kilpailutuksessa oli mukana myös päästöjen vähentämiseen kannustavia elementtejä.

"Taksipalvelut ja niiden laatu ovat hyvin tärkeitä asioita lentoasemalle. Sujuvat taksipalvelut parantavat asiakaskokemusta ja sen takia haluamme varmistaa, että palvelutaso Helsinki-Vantaalla tukee Finavian tavoitteita", kertoi Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman maaliikenteen kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Isomäki lentokenttäyhtiön uutisessa.

Kilpailutuksella pyrittiin palvelun laadun takaamisen lisäksi vähentämään liikenteen päästöjä, sillä Finavia antaa ns. nollapäästöisille takseille etuajo-oikeuden taksialueelle. Myös asiakasta muistettiin sillä yksi kilpailutuksen osatekijä oli kuluttajahinta.

Finavia on kilpailutuksellaan pyrkinyt varmistamaan sen, että  taksiasemalla on autoja niin ruuhka-aikoina kuin yöaikaan. Kuljettajien Finavia lupaa palvelevan useammalla eri kielellä. Matkustajan kannalta tärkeää on myös hinnan esittäminen näkyvästi. Kilpailutuksessa määriteltiin myös enimmäishinnat.

Finavia on huomioinut enimmäishinnoittelun ja kielitaidon taksiliikenteen kilpailutuksessa myös vuonna 2018. Nyt kilpailutuskriteereinä olivat lisäksi mm. päästövähennykset sekä yöaikaisen palvelutason säilyttäminen.

HEL_taksiasema_luonnos_2Vielä nykyisin Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiasema sijaitsee terminaalin T1 edustalla.

Lentoaseman uusi terminaalilaajennus eli uusi sisääntulo otetaan ensimmäisen vaiheen osalta käyttöön joulukuussa 2021. Tuolloin taksiliikenne voi tuoda matkustajat suoraan uuden terminaalilaajennuksen eteen avattavalle saattorampille ja taksiasema siirtyy terminaalin itäpäädyn sivustalle saapuvien tasolle. MH