Hygienia- ja väljyystoimenpiteet pakollisiksi myös lentoyhtiöille ja lentoasemille

Maskipakko_1Tartuntatautilain muutoksella liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitetaan huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja velvoitteet ovat voimassa 30.6.2021 asti. Vaatimukset koskevat yhtälailla lentoyhtiöitä kuin lentoasemia muiden toimijoiden rinnalla.

Aiemmin vastaavat leviämistä estävät toimenpiteet on tehty suositusten pohjalta vapaaehtoisesti, mutta nyt toimenpiteet tulevat suoraan lain nojalla pakottaviksi.  Suomalaistoimijoista lentoyhtiö Finnair ja lentosemayhtiö Finavia ovat toimineet vapaaehtoisesti ohjeistuksien mukaan ja pyrkineet ylläpitämään terveysturvallista matkustusmahdollisuutta.

 Toimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja ehkäistä tartuntojen leviämistä. Yhtenäisiä keinoja käyttämällä varmistetaan, että matkustaminen on turvallista ja liikennejärjestelmä pysyy toimivana.

 "Liikenteen palvelun tarjoajat ovat jo vapaaehtoisesti tehneet paljon terveysturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja näitä toimenpiteitä vielä tehostamalla voimme lisätä asiakkaiden luottamusta palveluihin", toteaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Kyseiset velvoitteet koskevat lentoyhtiöitä ja lentoasemia. Niiden lisäksi luonnollisesti myös henkilöliikenteen toimijoita, kuten bussi- ja taksiyrityksiä, raideliikenteen harjoittajia, varustamoita ja muita vesiliikennettä harjoittavia yhtiöitä sekä joukkoliikennettä ja muita henkilökuljetuksia järjestäviä tahoja kuljetusten henkilömäärään katsomatta. Velvoitteet koskevat myös satamia ja matkustajaterminaaleja. 


Tartuntatautilain perusteella velvoittaviksi tulevat toimenpiteet

  1. Asiakkailla on oltava mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen kuten käsien puhdistamiseen. Esimerkiksi tarjolla pitää olla käsidesiä.
  2. Asiakkaille on annettava tartuntojen leviämistä estäviä toimintaohjeita, esimerkiksi riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta, kasvosuojusten käyttämisestä.
  3. Asiakkaiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava. Kiinnitä huomiota myös tehokkaaseen ilmastointiin.
  4. Asiakkaiden oleskelu tiloissa ja liikennevälineissä on järjestettävä siten, että asiakkaat voivat olla riittävän etäällä toisistaan tilan tai liikennevälineen erityispiirteet huomioiden. Toimijoiden kannattaa hyödyntää THL:n suosituksia.
  5. Matkustajien liikennevälineisiin siirtymistä ja sieltä poistumista on ohjattava, jotta heillä on mahdollisuus pitää riittävät etäisyydet.

Toimenpiteet koskevat liikennevälineitä sekä asemia, terminaaleja ja muita vastaavia sisätiloja sekä rajattuja ulkotiloja, joissa matkustajat nousevat liikennevälineeseen tai poistuvat siitä.

 

Matkustamisen turvallisuus on kiinni myös matkustajasta itsestään

Uusilla säädöksillä halutaan tarjota matkustajille mahdollisimman turvallista matkustamista. Matkustamisen turvallisuus on myös meidän jokaisen käsissä: ylläpidä turvavälejä, käytä maskia, huolehdi käsihygieniasta.


Valvonta viranomaisten yhteistyötä

Toimenpiteiden toteutumista valvovat yhteistyössä kunnat, aluehallintovirastot ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ensisijaisesti puutteista hygienia - ja väljyystoimenpiteissä tule olla yhteydessä suoraan palveluiden tarjoajiin, esimerkiksi kuljetuksesta tai tiloista vastaavaan tahoon.

Toistuvista puutteista voi ilmoittaa Traficomille. Jos hygienia-, väljyys- ja matkustajavirran ohjaustoimet eivät ole riittäviä, Traficom voi tehdä päätöksen suurimman sallitun matkustajamäärän rajoittamisesta liikennevälineessä yli 10 hengen kuljetuksissa. "Haluamme viimeiseen asti välttää sitä, että joutuisimme tekemään julkiseen liikenteeseen liittyviä rajoituspäätöksiä, siksi toimijoiden omat toimet ovat tässä avainasemassa", toteaa Saarimäki.

Lue myös: