Ilmailu- ja liikenneliitot tiivistävät yhteistyötään – ei työehtosopimusten alaskirjauksille

ATC_estripMaailmanlaajuiset haasteet liikennealalla ovat tiivistäneet liikennealan liittojen yhteistyötä, joka jatkuu myös koronakriisin jälkeen. Yhteistyö vahvistaa liittojen asemaa edunvalvonnassa keskinäisen koordinaation, tiedonvaihdon ja tuen myötä. Työnantajien tulisi liittojen mukaan arvioida työehtosopimusten tilannetta vasta kriisin jälkeisten näkymien selkeydyttyä.

Laajemmassa yhteistyössä ovat mukana Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat YTY ry, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry, Nordic Regional Airlines lentäjien yhdistys FAPA ry, Luotsiliitto ry ja Meriliikenneohjaajat ry.

Työnantaja on nyt esittänyt ilmailu- ja liikenneliittojen jäsenistölle ennennäkemättömän suuria, pysyviä ja rakenteellisia leikkauksia ja heikennyksiä työehtosopimuksiin, joita on viimeaikoinen päättynyt mm. lennonjohtajilla Fintraffic -konsernissa 31. maaliskuuta 2021.

Työntekijäliitot paheksuvat työnantajien tapaa hyödyntää koronakriisiä työehtojen heikentämisessä ja peräänkuuluttavat vastuullista työnantajapolitiikkaa valtionomisteisilta yhtiöiltä.

“Kriisiä ei tulisi käyttää työkaluna pakottamaan työehtosopimusten alaskirjauksia, joiden sopiminen olisi epämieluisaa tai vaikeaa normaalitilanteessa. Laajat lomautukset ovat jo antaneet yrityksille keinon leikata kustannuksia kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin nopeasti, ja lisäksi valtio on tukenut alan yrityksiä rahoituksen muodossa”, toteavat ammattiliitot tiedotteessaan.

Lomautukset ja valtion tuet ovat antaneet yrityksille aikaa tarkastella toimintaansa syklin yli ja mahdollisuuden olla reagoimatta lyhytnäköisesti sumeassa tulevaisuuden näkymässä. Ammattiliittojen mukaan valtion periaatteet vastuullisesta omistajaohjauksesta eivät nyt toteudu.

“Tilanne, jossa suuri osa työntekijöistä on lomautettuna, mutta heidät pakotetaan neuvottelemaan työehtojen heikentämisestä, on työntekijöille täysin kohtuuton. Lomautusten lisäksi työntekijät ovat osallistuneet meneillään olevasta kriisistä selviämiseksi talkoisiin jo aiemmin erilaisilla säästösopimuksilla”, jatkavat ammattiliitot.

Liitot toteavat myös, että työnantajan mahdollinen palkkakustannusten säästötarve tulisi arvioida vasta koronakriisin jälkeen.

“Edellytämme, että valtio-omisteisia yhtiöitä johdetaan omistajaohjauksen linjausten mukaisesti myös kriisioloissa. Haluamme muistuttaa, että työnantajien esittämät heikennykset eivät luo ainuttakaan uutta työpaikkaa erityisosaamista vaativilla aloilla, eivätkä vaikuta siihen, miten yhtiöt koronakriisistä selviävät”, päättävät ammattiliitot.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on vuonna 1952 perustettu suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä on noin 270.

FAPA ry:n jäsenistö puolestaan koostuu Finnairin osaomisteisen lentoyhtiö
Nordic Regional Airlines (Norra) lentäjistä, joista vuonna 2001 perustetun liiton jäseniä on valtaosa eli noin 270 lentäjää.

Lue myös: