Ilmailua Trafin seminaarissa - Helsinki-Vantaan yölennot, UAV:t ja harrasteilmailun turvallisuus

trafi2015_3Trafin sidosryhmäseminaarin teemana perjantaina oli Liikenne, ympäristö ja yhteiskunta. Ilmailu oli mukana etenkin pääjohtaja Kari Wihlmanin osuudessa. Hän nosti esiin Helsinki-Vantaan yölliset melurajoitukset ja harrasteilmailun turvallisuuden.

Jo vuotuiseksi perinteeksi muodostuneeseen seminaariin osallistui yli neljäsataa vaikuttajaa suomalaisen liikennekentän eri toimijoista. Istuinpaikkoja Finlandia-talon lämpiöön oli varattu 470 ja lähes kaikki täyttyivät.

Seminaariyleisö kuuli videolta aiemmin tallennettuja eri puolueiden kansanedustajien näkemyksiä maamme liikenteen tilasta (otsikkokuvassa Jyrki Kasvin osuus, klikkaa suuremmaksi). Paikalla kävi oman puheenvuoronsa esittämässä myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Ohjelman vetäjänä toimi Arto Nyberg. Tilaisuudesta tehtiin monikameratekniikalla tallenne, joka myöhemmin on tulossa myös nettiin kaikkien nähtäväksi. Seminaaria kommentoitiin Twitterissä tunnuksella #Trafi2015.

Ilmailuun liittyvien yritysten ja yhteisöjen edustajia oli Finlandia-talolla melkoinen joukko. Tuttuja kasvoja tuli vastaan Trafin oman ilmailuväen ohella esimerkiksi Finaviasta, Patria Pilot Trainingista, Suomen Ilmailuliitosta ja lukuisista ilmailualan yrityksistä. Väenpaljoudessa moni jäi varmasti huomaamattakin.

Seminaarin avasi liikenteenturvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Hän kertoi, että liikennejärjestelmän monimuotoisuuteen mahtuu sekä myönteisiä että kielteisiä ilmiöitä.

Trafi_Wihlman"Trafin toimintaa ohjaa visio vastuullisesta liikenteestä. Toimimme sen puolesta, että yhteiskunnassa ihmiset, tavarat ja tieto kulkevat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti. Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle", Wihlman linjasi kestävää kehitystä.

"Suomen osuus maailman liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on vain 0,05 %", pääjohtaja muistutti.

Lisäksi Suomen liikennesektori on Wihlmanin mukaan joka tapauksessa saavuttamassa vuodelle 2020 asetetun päästövähennystavoitteensa.

Wihlman nosti esiin Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenteen, jolle ei Trafin tuoreella päätöksellä asetettu toimintarajoituksia. Viraston näkemyksen mukaan ne eivät ole välttämättömiä lentoaseman melutavoitteen saavuttamiseksi (lue Lentoposti.fi -juttu aiheesta linkistä alla).

"Olemme päätöksessämme ottaneet huomioon sekä alueen asukkaat että suomalaisen yhteiskunnan tarpeet. Elinkeinoelämämme ja yhteiskuntamme edellyttävät toimivaa liikenneinfrastruktuuria ja logistiikkaa. Suomen on oltava saavutettavissa ympäri vuorokauden myös lentoteitse."

fig04-reconstructieWihlman totesi viime vuoden olleen traagisen ristiriitainen globaalin liikenneilmailun turvallisuudessa.

"Kuolemaan johtaneiden  onnettomuuksien määrä koko maailmassa laski, mutta menetettyjen ihmishenkien määrä oli valitettavasti korkeampi kuin edellisvuonna. Ilmailun turvallisuus pysyi julkisessa keskustelussa muutaman runsaasti huomiota saaneen onnettomuuden johdosta."

Viime vuoden poikkeustapauksia oli malesialaisen matkustajakoneen alasampuminen BUK-ohjuksella Ukrainassa (lue Lentoposti.fi -juttu linkistä alla). Tämä aiheutti ymmärrettävää keskustelua lentoliikenteen turvallisuudesta sotatoimialueiden läheisyydessä.

"Aihe nousi uudelleen keskusteluun pari viikkoa sitten venäläisten risteilyohjusten aiheuttaessa vaaraa Irakin, Iranin ja Kaspianmeren yllä kulkeville reittilennoille. Suomalaiset lentoyhtiöt toimivat vastuullisesti ja reagoivat heti Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn varoituksiin muuttaen lentoreittejään."

SU34_ilmavoimat_1Yksi seminaarissa esiin nostetuista ilmailuteemoista olivat Itämerellä havaitut, ilman transponderia lentävät ns. "pimeät" sotilaskoneet. Ne aiheuttavat lisähuolta lennonjohtoelimille, jotka joutuvat porrastamaan siviililiikennettä niiden suhteen ensiötutkatiedon perusteella.

"Trafi otti vahvan roolin kansainvälisessä ilmailuyhteisössä siviili-ilmailun turvallisuuden varmistamiseksi ja vaikutti siihen, että Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO perusti pimeitä lentoja käsittelevän Itämeri-työryhmän," Wihlman kertoi Suomen roolista.

Myös harrasteilmailu pääsi mukaan pääjohtajan esitykseen. Kolmen viime vuoden aikana kuolemantapausten määrä toiminnassa on ollut poikkeuksellisen suuri. Trafi onkin reagoinut ja perustanut harrasteilmailun turvallisuuteen keskittyvän projektin. Siinä on mukana useita alan toimijoita.

"Tavoitteena on luoda Suomen harrasteilmailulle turvallisuustyön toimintamalli ja saada aikaan pysyviä muutoksia toimintatapoihin. Keskeistä on minimoida riskit omalla vastuullisella ja  turvallisuusmyönteisellä toiminnalla."

trafi2015_1Aamupäivän muissa esityksissä ilmailu oli vähemmän esillä, mutta aihetta toki sivuttiin. Erityisesti kauko-ohjattavat pienet ilma-alukset (UAV/UAS/RPAS) vaikuttivat olevan pinnalla.

Ne mainittiin mm. Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen esityksessä, jossa kerrottiin pakettien kuljetuskokeilusta nelikopterilla (kuvassa oikealla, lue Lentoposti.fi -juttu linkistä alla).

Toinen voimakkaasti useissa esityksissä mainittu teema seminaarissa oli tarve sääntelyn ja normien purkuun. Sekin liittyy osin ilmailuun, sillä Trafi on jo luonut kauko-ohjattaville lentolaitteille sääntelyä, jonka pitäisi olla kansainvälisestikin katsottuna edistyksellistä ja tulevaa kehitystä mahdollistavaa (lue Lentoposti.fi -juttu linkistä alla).

trafi2015_2Seminaarissa hehkutettiin monilla tavoin liikennekentän digitalisaatiota ja esiin nousivat mm. itse ajavat autot.  Huono uutinen kuultiin seminaarin päättäneessä emeritus-professori Esko Valtaojan esityksessä, joka käsitteli tulevaisuutta.

Hän linjasi, että jo pitkään povattuja, "aivan lähitulevaisuudessa" käyttöön tulevia lentäviä autoja on turha odottaa. Sen sijaan esimerkiksi avaruuslogistiikassa alkaa pian olla business-mahdollisuuksia myös Suomessa.

Lisäksi professori Valtaoja muistutti, että menneet vuosikymmenet - vaikka monet niiitä haikailevatkin - eivät oikeasti olleet nykypäivää parempia, päinvastoin. Vielä sata vuotta sitten Suomessakin kuoltiin nälkään.

Merkittävä osa ihmiskuntaa elää juuri tänään historian parasta ja vaurainta aikaa (grafiikka yllä), Valtaoja todisti. Tämä tieto oli hyvä päätös seminaarille. T.T.

Lue Lentoposti.fi -juttuja seminaairin ilmailuaiheista: