Traficom huomauttaa drone-lennättäjiä ja ilmailijoita toistensa huomioimisesta

Drone_1Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huomauttaa uudessa turvallisuustiedotteessaan drone-lennättäjiä sekä perinteisiä miehitettyjä ilma-aluksia lentäviä huoimiomaan toisensa ilmassa ja erityisesti lentopaikkojen läheisyydessä. Dronetoimintaa sääntelevä ilmailumääräys OPS M1-32 päivittyi joulukuussa 2018.

Traficomin julkistaman turvallisuustiedotteen tarkoituksena on antaa valvomattomien lentopaikkojen pitäjille sekä niillä operoiville tahoille ohjeistusta dronetoiminnan huomioimisesta. Lisäksi tiedotteessa huomautetaan dronelennättäjille muutamia asioita minimilentokorkeuksien alapuolella tapahtuvan miehitetyn lentotoiminnan, erityisesti helikopteritoiminnan kannalta.

NoDrone_Zone_1Kyseisen ilmailumääräyksen mukaan dronen lennättäminen alle 1km etäisyydellä valvomattoman lentopaikan kiitotiestä on kiellettyä, ellei lennoista ole erikseen sovittu lentopaikan pitäjän kanssa tai tai lentopaikan ohjeistuksessa ole määritetty millä edellytyksin lennättäminen on sallittua.

Helikopterilentopaikoilla dronea ei saa lennättää lähempänä kuin 600 metriä lentopaikasta ilman lentopaikan pitäjän lupaa. Helikopterilentopaikoilla tarkoitetaan esimerkiksi sairaalalentopaikkoja.

Lentopaikkojen pitäjät voivat antaa luvan lennättää dronea lähempänä kuin 600 metriä ja asettaa lennättämiselle ehtoja esim. yhteydenpitoa varten.

Dronen lennätyskieltokylttejä voidaan asettaa lentopaikan pitäjän harkinnan mukaan.

Tälläiset valvomattomat lentopaikat drone-toimija saa tietoonsa esimerkiksi Traficomin Droneinfo-sovelluksella. Kenttien yhteystiedot puolestaan on koottu lentopaikat.fi-sivustolle.

Traficomin mukaan myös lentopaikan pitäjän tulee huomioida ilmailumääräyksen vaatimukset ja valmistautua mahdollisiin lisääntyviin kyselyihin dronejen lennättämisestä sekä päivittää ohjeistustaan tarvittavasti.


Lentäjän tulee huomioida lennokin lennätyspaikat

Diamond_lennolla_1Perinteisten ilma-alusten lentäjien on myös syytä tarkistaa hyväksyttyjen lennokin lennätyspaikkojen sijainnit ja huomioida paikat lennonsuunnittelussa.

Joillain lennokkien lennätyspaikoilla droneja voidaan lennättää luvallisesti normaaleja korkeusrajoituksia korkeammalla, joka on mahdollisesti myös selvästi miehitettyjen ilma-alusten minimilentokorkeuksien yläpuolella. 

Miehitetyn ilmailun minimilentokorkeus on vähintään 150 metriä maan tai veden pinnasta. Se voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissaa alittaa. Tyypillisiä tilanteita, joissa minimilentokorkeus saatetaan alittaa ovat esimerkiksi voimalinjojen tarkistuslennot, ilmakuvaus- ja lämpökuvauslennot, lääkärihelikopteritoiminta, etsintä- ja pelastuslennot sekä koululennot.

Sotilasilmailussa minimilentokorkeuksia voidaan alittaa Puolustusvoimien antamien määräysten mukaisesti.

Matalalla operoiva helikopteri on erityisen haavoittuva

Finnhemms_FH30_lennollaErikseen Traficom ottaa esiin Suomessa tapahtuvan laajan lääkärihelikopteritoiminnan. Ne toimivat tällä hetkellä kuudesta tukikohdasta käsin kattaen lähes 70 prosenttia Suomesta. Seuraavat uudet avattavat tukikohdat tulevat Kouvolaan ja Seinäjoelle. Lääkärihelikopteri saattaa siis tulla vastaan lähes missä päin Suomea tahansa.

Muita erityisen aktiivisia ja matalalla lentäviä helikopteritoimijoita ovat Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat.

Traficom muistuttaakin erityisesti helikopterin rakenteen olevan varsin haavoittuva. Pienenkin esineen osuma kriittiseen kohtaan saattaa aiheuttaa välittömän kopterin hallinnan menetyksen. Toiminta samoilla korkeuksilla dronejen kanssa aiheuttaakin riskitason nousua.

kuningas_santahamina_8Vaikka lennättäjä pyrkisi tähystämään mahdollisimman tarkasti muuta ilmaliikennettä, niin minimilentokorkeuden alapuolella lentävä helikopteri saattaa siitä huolimatta yllättää.

Kopterin ääni ei välttämättä kuulu kovin kauas tai äänen lähdettä ja tulosuuntaa saattaa olla hankala paikantaa.

Traficom muistuttaa dronetoimijoita kolmella perussäännöllä, jotka tuovat toimintaan tarvittavaa lisäturvallisuutta:

H215_HVQ_air_closeup_11.Jos kuulet lennätyksen aikana helikopterin ääntä, älä yritä paikantaa mistä suunnasta helikopteri mahdollisesti on tulossa vaan ota drone maahan välittömästi. Jatka lennätystä vasta kun tiedät, että helikopteri on poistunut alueelta.

2. Älä lennätä lainkaan onnettomuuspaikkojen läheisyydessä.

3. Helikopterilentopaikoista (kuten sairaalalentopaikat) tulee pysyä vähintään 600 metrin etäisyydellä, mikäli et ole sopinut asiasta lentopaikan pitäjän kanssa.