Vain mielikuvitus rajaa kasvavaa RPAS-laitteiden käyttötarkoitusta

RPAS_trafi_1Tammikuun 2016 loppuun mennessä jo 294 toimijaa oli ilmoittanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille käyttävänsä kauko-ohjattuja ilma-aluksia (RPAS, Remotely Piloted Aircraft System) lentotyöhön. Multikoptereiden tulo markkinoille on saanut lennokkiharrastajien lukumäärän reippaaseen kasvuun. Alan sääntely ei kuitenkaan ole kaikille tuttua.

Suomalaisoperaattorit ovat ilmoittaneet käyttävänsä lentotyökäytössä jo noin 420 RPAS-laitetta eli niitä on käytössä keskimäärin alle puolitoista laitetta per yritys. Yleisimmin käytetävien laitteiden paino liikkuu noin 1–2 kg:n suuruusluokassa. Hajonta on kuitenkin suurta 500 gramman ja 30 kg:n välillä. Kalliista hinnastaan huolimatta laitteista alle viisi prosenttia on varustettu laskuvarjoilla.

Trafi_RPAS_Ilma2016Suurin osa operaattoreista käyttää laitteitaan valokuvaustarpeisiin. Muita suurimpia toimialoja ovat mediakäyttö, rakennustarkastukset, kartoitus, metsätalous, tilannekuvan luominen, mastot ja tuulivoimalat, etsintä- ja pelastustoimet, sekä maatalous. Käyttötarkoituksia on lukemattomia ja ne lisääntyvät jatkuvasti uusien innovaatioiden myötä.

Käyttäjäkunta kasvaa ammattilaisten lisäksi myös, kun perinteisen lennokkiharrastuksen rinnalle on viimeisten vuosien aikana tullut multikoptereiden myötä tuhansia uusia harrastajia. Heillä ei ole välttämättä aiempaa taustaa tai osaamista ilmailuasioissa.

Trafi aloittikin helmikuussa uuden valistuskampanjan YouTubessa Yrmy-videoillaan (kts. 17. helmikuuta julkaistu juttumme aiheesta tämän uutisen lopusta). Lisäksi yhteistyötä tehdään RPAS-laitteiden myyjäliikkeiden kuten mm. Verkkokauppa.com:n kanssa.

Trafi suosittaa uusille harrastajille myös hakeutumista muiden harrastajien seuraan. Kerhot ja harrastajayhteisöt voivat olla arvokas apu tiedonsaannissa ja uuden harrastuksen alkuvaiheessa.

RPAS_trafi_2Suomessa toimijat ovat toistaiseksi toimineet vastuullisesti ja vaaratilanteet puoli vuotta voimassa olleen määräyksen ajalta ovat jääneet vähiin toisin kuin Yhdysvalloissa. Siellä raportoidaan RPAS-laitteiden aiheuttamista vaaratilanteista jo 100 tapauksen kuukausivauhdilla.

Yhdysvalloissa pakollisen RPAS-laitteen rekisteröinnin on tehnyt jo yli 370 000 käyttäjää. Suomessa ei ole vastaavaa käytäntöä.

Trafi julkisti 9. lokakuuta määräyksensä OPS M1-32 kauko-ohjatuista ilma-aluksista ja lennokeista. Se on erittäin liberaali ja riskiperusteinen mahdollistaen liiketoiminnan aloittamisen pienille startup-yrityksille.

Miehittämättömän ilmailun kansainvälinen säännöspohja on vasta kehittymässä. Kotimaisen ilmailumääräyksen lisäksi RPAS-laitteiden lennättämiseen vaikuttavat useat muutkin asiat. Niitä ovat mm. yksityisyydensuoja ja kotirauha, tekijänoikeudet, aluevalvontalaki sekä kasvinsuojelulaki. Edellisten lisäksi on hyvä tiedostaa myös ilmailulta rajoitettujen alueiden olemassaolo. Niitä on mm. Helsingin keskustan alueella sekä Naantalissa. Kyseisten aluiden avulla pyritään suojaamana valtiollisia toimijoita.

Trafi_Jukka_Hannola”Määräys on luonteeltaan erittäin liberaali, riski- ja suorituskykyperusteinen. Suomalaiset ammattilaiset ja harrastajat ovat selvästi ymmärtäneet oman roolinsa niin ammattilais- kuin harrastetoiminnankin imagon vaalijoina. Lennätyskulttuuri on ollut vastuullista", kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

"Tähän mennessä on raportoitu vain yksi vakava vaaratilanne, jossa toisena osapuolena oli multikopteri ja toisena yleisilmailukone. Mieluummin tietysti ei yhtään tapausta, mutta kansainvälisessä vertailussa tulos on erinomainen".

Sääntelyssä Trafi näkee erityisen haasteelliseksi toiminnan monimuotoisuuden. Suojelutarpeissa puolestaan korostuu yleisesti kolmannet osapuolet, kun aiemmin perinteisessä lentoliikenteessä on suojeltu matkustajia.

Liikenteen turvallisuusviraston operointitarvekyselyyn vastanneiden toimijoiden mukaan toiminta tapahtuu pääsääntöisesti asutuskeskuksissa. Sen sijaan väkijoukkojen yläpuolinen toiminta on vähäistä kuten myös BVLOS-toiminta (Beyond Visual Line of Sight) eli lennot näköyhteyden ulkopuolella.

"Väkijoukkojen yläpuolella tai näköyhteyden ulkopuolella lennättäminen ei sen sijaan ole ollenkaan enemmistön toimintaa. Tämä kuvaa tervettä suhtautumista haastavampien tehtävien riskeihin. Tällaisten operaatioiden yhteydessä toimijan on tunnistettava vaaratekijät ja kyettävä joko operatiivisin tai teknisin keinoin pienentämään riskit hyväksyttävälle tasolle. Toisaalta suurin osa toimijoista haluaa kuitenkin lennättää asutuskeskuksissa, mikä on tietenkin hyvin luonnollista. Asiakkaat ovat siellä missä on asutusta”, toteaa Hannola.

Lue myös:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Yrmy ilmailee uusissa videoissa RPAS-laitteilla