Ilmailuliiton hallitus hajosi – ylimääräinen liittokokous edessä

sillogo95-vuotias urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Ilmailuliitto ajautui joulukuussa uusien haasteiden eteen. SIL:n hallituksesta erosi yllättäen varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. He ovat olleet huolissaan jäsenmäärän laskusta sekä luottamuksen ja arvostuksen puutteesta. Helmikuussa järjestetään liiton ylimääräinen kokous hallituksen täydentämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi.

Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma kertoo yllättyneensä hallituksen jäsenten eroista. Toimitushallituksena jatkavat edelleen puheenjohtaja Petteri Tarma sekä jäsenet Sakari Korpela ja Peter Tähtinen.

SIL:n hallituksen jätti joulukuun alussa ympäristötyöryhmän puheenjohtajana toiminut Eila Pohjola, jota seurasivat joulun aikaan varapuheenjohtaja Antti Joupin ja hallituksen jäsenten Sakari Pyörteen sekä Jorma Sucksdorffin eroilmoitukset.

”Puheenjohtajana yllätyin hallitusjäsenten eroista, koska mikään asia ei mielestäni ollut niin hankala, että sen olisi luullut johtavan näin dramaattisiin toimenpiteisiin”, kommentoi Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma tiedotteessaan.

petteritarma_netTarman mukaan Ilmailuliittoa ovat työllistäneet varsinaisten asioiden lisäksi Suomen Urheiluilmailuopistoon menneiltä vuosilta liittyvät epäselvyydet. Puheenjohtajan mukaan SUIO:n omistajaohjauksessa on otettu aktiivisempi rooli ja epäselvyyksien selvittely aloitettiin keväällä 2014.

”Suomen Urheiluilmailuopisto saa vuosittaista valtion avustusta. Jo pelkästään tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiston epäselvä menneisyys selvitetään kunnolla”, sanoo Tarma.

Ilmailuliitto on selvittänyt jopa mahdollisia lakitoimia siviilikanteen nostamiseksi SUIO:n epäselvyyksistä. Ilmailuliiton hallitus kuitenkin ajautui vuoden lopun eroilmoitusten seurauksena toimintakyvyttömäksi.

Hallituksen jättäneet kommentoivat eroilmoituksiaan SIL:n julkistamassa tiedotteessa seuraavasti:

”Sanoilla luottamus ja luottamuksellisuus on ollut erilaisia käsityksiä hallituksen sisällä. Niistä on johtunut “vääränlaista avoimuutta", joka ei ole parantanut liiton imagoa julkisuudessa. Asia on huolestuttanut myös sidosryhmiämme, puhumattakaan jäsenistöstä, jäsenten lukumäärä on pienenentynyt huolestuttavasti, kommentoi entinen SIL:n hallituksen varapuheenojohtaja Antti Jouppi.

”Ilmailuliiton hallituksen tulisi voida työskennellä yhdessä toinen toisiimme luottaen ja toisiamme arvostaen, koko Ilmailuliiton etua ajaen. Nämä merkit eivät ole täyttyneet. Suomen Ilmailuliitolla on tärkeitä tehtäviä ja haasteita, joihin tämä hallitus ei ole päässyt keskittymään, huomion kiinnittyessä toisarvoisiin lieveilmiöihin”, sanoi entinen SIL:n hallituksen jäsen ja Suomen urheiluilmailuopiston tuore rehtori Sakari Pyörre.

”Eroaminen johtuu hallituksen kyvystä toimia ja kun sitä on käsitelty, niin yhdessä havaittuja ja tunnettuja virheitä ei ole korjattu, vaan on uskottu muutoksiin, jotka ehkä tapahtuvat. Eikä aikaakaan kun havaitsemme tietojen vuotavan jälleen foorumeille. Itse katson eroamisen tässä tilanteessa olevan se tapa, jolla uskon liiton asioiden lähtevän etenemään jäsenistön tahdon mukaisesti. Hallituksen tulee nyt olla taitava, jotta se kykenee selvittämään millä edellytyksillä ja millaisella hallituksella liitto tulee tulevaisuudesta selviämään”, harmitteli SIL:n hallituksen entinen jäsen Jorma Sucksdorff.


Uusi liittokokous suuntaa tulevaisuuteen

Jäljellä oleva hallitus on kutsunut koolle Ilmailuliiton ylimääräisen kokouksen, joka pidetään 7. helmikuuta. Sen esityslistalla on hallituksen täydentäminen ja sen saaminen jälleen päätöksentekokykyiseksi.

SIL:n ensisijaisia tulevaisuuden tavoitteita ovat tasavertaisuus ja toisten yksilöiden kunnioitus. Kyseessä on kaikkien lajien yhteinen liitto, jossa kaikkia pyritään kohtelemaan tasapuolisesti. Puheenjohtaja painottaa tiedotteessaan, että jäsenyhdistykset ovat Ilmailuliiton kannalta samanarvoisia ja myös jokaista henkilöjäsentä arvostetaan sekä kannustetaan.

”Ilmailuliitto on vahva vaikuttaja, jolla on pitkät perinteet ja merkittävät sidosryhmät tukenaan. Yhdessä olemme resurssi ja oikeilla päätöksillä voimme saada merkittävää tulosta aikaan. Tämä vaatii oikeita henkilöitä ja saumatonta yhteistyötä. Ilmailuliiton eteen työtä tekevien toimintatapojen ja päämäärien on muututtava yhä enemmän siihen suuntaan, missä yhteinen etu menee kaiken muun edelle”, kertoo Tarma tulevaisuudennäkemyksistään.

efry_maisema_suioVuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry (SIL) on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomessa. Ilmailuliitto on julkaissut vuodesta 1937 alkaen Ilmailu-lehteä. Sen toimitalo on Helsinki-Malmin lentoasemalla.

Ilmailuliiton koulutustoiminta on keskitetty Suomen Urheiluilmailuopistoon Räyskälään. Se on osakeyhtiömuotoinen, Ilmailuliiton 80-prosenttisesti omistama liikunnan koulutuskeskus.

Ilmailuliiton toimintalajeja ovat moottorilento, purjelento, experimental-lentotoiminta, ultrakevytlentäminen, riippuliito, varjoliito, kuumailmapallolentäminen, laskuvarjourheilu, nousuvarjot ja lennokkitoiminta. Jäsenkerhoja on yli 200 ja henkilöjäseniä noin 10 000.

SIL: Suomen Ilmailuliiton puheenjohtajan tiedote

Lue myös.