Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistykset valitsivat Jarmo "Charles" Lindbergin yhdistyksen hallitukseen

IMG-20201107-WA0028Suomen Ilmailuliitto valitsi syyskokouksessaan 7. marraskuuta kolme uutta jäsentä hallitukseensa. Kuuden ehdokkaan joukosta hallitukseen nousi Jarmo Lindberg ja jatkokaudelle valittiin varapuheenjohtaja Timo Kokkonen sekä hallituksen jäsen Mikko Tervonen.

Suomen Ilmailuliiton Ilmailuliiton syyskokous järjestettiin lauantaina 7. marraskuuta 2020 Suomen Ilmailumuseolla. Kokouksessa valittiin kuudesta ehdokkaasta kolme jäsentä erovuoroisten tilalle hallituksen jäseniksi kaudelle 2021–2022. Valinnat tekivät SIL:n jäsenyhdistykset.

Entisenä puolustusvoimain sekä entisenä ilmavoimien komentajana ja nykyisenä ANS Finlandin hallituksen jäsenenä tunnettu  Jarmo "Charles" Lindberg valittiin SIL:n hallitukseen kaikkiaan 1846 äänellä.

Seuraavaksi eniten ääniä saivat jatkokaudelle hallitukseen valitut Timo Kokkonen 1629 äänellä ja Mikko Tervonen 1301 äänellä.

Muista ehdokkaista Kari Kemppi sai 689 ääntä, Aapo Korjula 581 ääntä ja Peter Tähtinen 46 ääntä.

"Ilmailuliiton hallitukseen oli ehdolla useita hyviä ehdokkaita. Äänestystulokset antoivat selkeän kuvan kentän kannatuksesta ehdokkaille. Erityisen iloinen olen kunniajäsenemme Jarmo Lindbergin lähtemisestä mukaan Liiton toimintaan. Valinta hallitukseen antaa meille uutta voimavaraa mm. juuri alkaneeseen strategiatyöhön muuttuvassa ilmailuympäristössä", totesi SIL:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. 
 
Timo_Hyvonen_1_kuva_MiikkaHult"Suomen Ilmailuliiton strateginen tavoite on olla tunnustetusti harraste- ja yleisilmailun kansallisesti tärkein keskusjärjestö. Uskon Jarmo Lindbergin auttavan Ilmailuliittoa saavuttamaan yhä vankemman vaikutusaseman suomalaisessa yhteiskunnassa ilmailun ja toimintamahdollisuuksien varmistajana", jatkoi Hyvönen. 
 
"Ammattitausta ilmailussa on suuri arvo, mutta Jarmo on ollut teinistä lähtien todellinen lentopoika. Hänen panoksensa on varmasti Ilmailuliitolle ja jäsenistölle arvokas tulevina vuosina", kertoi Hyvönen odotusarvoista.
 
"Luonnollisesti hallituksen toimintatapa- ja kulttuuri ovat ensimmäisen puheenjohtajavuoteni aikana muuttuneet. Varsinkin varapuheenjohtaja Kokkonen on ollut tässä suureksi avuksi, ja uskon kehitystyön tästä paranevan edelleen. Tervosen monipuolinen ilmailukirjo taas tuottaa hallitukselle jatkossakin hyvää syötettä huomioitavaksi päätöksenteossa", kiitteli Hyvönen hallituksen muita osaajia.
 
sillogo"Strategiatasolla merkittäviä kohdealueitamme ovat nyt liiton positio yhteiskunnassa, miehittämätön ilmailu, ympäristöasiat ja valtion aloittama hanke lentopaikkojen hyödyntämisestä Finavian verkoston ulkopuolellakin. Nämä ovat Liiton jäsenistölle välttämättömiä toimintapaikkoja, joten haluamme varmistaa niiden kehittymisen parhaaseen suuntaan. Ympäristöasiat ja ilmailun muutos ovat nyt erityisen ajakohtaisia. Näitä lähdemme työstämään eteenpäin hallituksen strategiatyössä", kommentoi Hyvönen tulevia päämääriä ja haasteita.

Suomen Ilmailuliitto on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävä on edunvalvonta. MH

Lue myös: