Ilmailun kuumin kasvualue - Euroopan drone-väki koolla Helsingissä

IMG_20171121_091008(päivittynyt 10.45) Eurooppalaiset drone-asiantuntijat kokoontuvat  21.-22.11.2017 Helsinkiin miehittämättömän ilmailun vuosittaiseen Euroopan päätapahtumaan. High Level Conference on Drones -tilaisuudessa keskustellaan alan tulevaisuudesta, ilmatilan yhteensovittamisesta ja dronejen tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnalle.

Trafin ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn järjestämässä konferenssissa puhuttavat miehittämättömän ilmailun tulevaisuuden kehityssuunnat, miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun yhteensovittaminen sekä uudet teknologiset ratkaisut ja liiketoimintamallit. Konferenssissa haetaan myös yhteisiä näkökulmia alan haasteisiin ja suuntaviivoja tulevaan.

Pekka_Henttu_RPAS_1”Konferenssin saaminen Suomeen on vahva osoitus suomalaisen drone-alan nauttimasta kansainvälisestä arvostuksesta. Meillä on hyvin liberaali, toimijoiden vastuullisuuteen pohjaava lainsäädäntö, mikä on mahdollistanut alan kehityksen kärjessä toimimisen”, sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Konferenssivieraat edustavat 38 maata ja yhteensä heitä on 420. Paikalla ovat mm. EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc, EASAn pääjohtaja Patrick Ky ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sekä kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten ja viranomaisorganisaatioiden sekä teollisuuden edustajia.

IMG_20171121_091319"Kaikissa jäsenvaltioissa tapahtuu koko ajan. Toimet yhdistetään EU-tasolla ja Euroopanlaajuinen lainsäädäntö on luvassa vuoteen 2019 mennessä. Myös alan teollisuustrandardit ovat vielä kehittymässä", sanoi EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc avauspuheessaan Helsingissä.

"Turvallisuus on sääntöjen kriteerinä. Lisäksi on huomioitava myös mm. sosiaaliset vaikutukset kuten melu ja yksityisyydensuoja", jatkaa Bulc.

"On katsottava tulevaisuuteen koko Euroopan laajuisesti. Pääkohdat ovat EU-lainsäädäntö, alan teollissuusstandardit, kehtyshankkeet sekä suuren yleisön hyväksynnän saavuttaminen.  Mukana ovat myös toiminnnan ympäristöystävällisyys ja turvallisuus", päättää komissaari Bulc.

IMG_20171121_092627_1"Dronet tuovat innovaatioita mutta myös haasteita. Suurin kysymys on miten saavutamme turvallisuustason kustannustehokkaasti. Digitalisaatio on yksi Suomen hallituksen pääohjelmista ja Suomeen pyritään luomaan avoin toimintaympäristö eri toimijiolle", avaa liikenneministeri Anne Berner puheensa.

"Sääntelyn sujuvoittamisen näkökulmasta on tärkeää, että alan yrityksille, harrastajille ja viranomaisille asetettavat vaatimukset toteutetaan siten, että niistä aiheutuva hallinnollinen taakka olisi mahdollisimman kevyt ja alalle tulon kynnys mahdollisimman matala",  sanoo ministeri Berner.

"Suomessa on  käytössä riski- ja suorituskykyinen toimintamalli. Olemme valmiita jakamaan kokemuksianne myös muille valtioille. Kaikki mahdollisuudet tulisi hyödyntää", jatkaa ministeri Berner.

"On tärkeää, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskevalla sääntelyllä parannetaan toimialan liiketoimintamahdollisuuksia ja dronejen turvallista käyttöä. Tärkeää on myös edistää uuden teknologian hyödyntämistä ja siten liikenteen automatisaatiota", toteaa ministeri Berner.

IMG_20171121_094150_1"Kysymys on siitä kuinka organisoimme kaiken tapahtumaan ympäristöystävällisesti ja turvallisesti. Alalla on paljon erilaisia liiketoimintamalleja ja toimijoita", toteaa Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n johtaja Patrick Ky.

"Ilmailu on teknologiajohteista kuten dronetoimintakin. Perinteisen ilmailun parissa aikataulut ovat pidempiä eri tyyppihyväksyntöjen muodossa. Tarvitaan lähestymistapa, joka vastaa kaikkien tarpeita. Se ei ole helppoa. EASA vastaanotti kaikkiaan 3600 palautetta ehdotukseensa miehittämättömän ilmailun lainsäädännöstä", jatkaa Ky.

"Auttakaa meitä tukemaan teitä", päättää EASA:n johtaja Ky puheensa.

Vielä toistaiseksi ei ole olemassa alan standardia drone-toimintaan eikä tulevaan U-spaceen. Edessä on erilaisten ratkaisujen löytäminen ilmatilankäyttöön yhdessä ja erilaisilla koehankkeilla. EASA:lla ei myöskään ole vielä mandaattia säätää miehittämättömästä ilmailusta, sillä EU:n perusasetuksen muutoshanke on edelleen kesken.

IMG_20171121_094922"On paljon muuttujia ja todelliset edistysaskeleet ovat tarpeen. Säännöstöä tulee selkeyttää ja helpottaa. Digitalisaatio on täällä, joten tehdään mahdolliseksi sen koko potentiaalin hyödyntäminen myös dronejen osalta", sanoo Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

"Tulevissa panelikeskuisteluissa kehotan kaikkia panelisteja haastamaan viranomaistoimijoita. On muistettava, että palvelemme kansalaisia", toteaa Henttu.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa käydään useita paneelikeskusteluja eri toimijoiden välillä. Mukana on edustusta alan toimijoista, suurista valmistajista, ilmavoimista ja viranomaisista. Mukana ovat esimerkiksi Euroopan komission DG MOVE -komitea, FAA, JARUS, NATO, SESAR-JU, Skyguide ja ICAO, sekä lukuisia muita toimijoita.

IMG_20171121_104434EU:n päämääränä on luoda koko Euroopan laajuinen drone-ekosysteemi, jossa ensimmäiset koehankkeet olisivat käynnissä vuoteen 2019 mennessä.

Ensimmäiset investointihankkeet on julkistettu syksyllä 2017 ja niille oli 9 miljoonan euron rahoitus. Käynnistyvän toisen kierroksen osalta rahoitusta on tarjolla 10 miljoonaa euroa. Luvassa on mm. autonomisia droneja, autoja ja junia eri kehityshankkeiden kautta.

Helsingin kokouksen jälkeen odotetaan kahden aikaisemman eli Riian ja Varsovan drone-konferenssien tavoin Helsinki declarationia.

Tapahtumaa voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä.

Kiinteäsiipisiä, multikoptereita, ilmalaivoja ja tuttuja nelikoptereita – dronejen muodot ja mahdollisuudet ovat laajat

IMG_20171121_090431”Monille dronet tuovat mieleen pienet nelikopterit, vaikka todellisuudessa ala on myös paljon muuta ja kaikissa kokoluokissa. Tämän vuoksi kokemusten vaihtaminen esim. uusista liiketoimintamalleista, kuten pakettikuljetuksista ja autonomisten dronejen hoitamasta taksiliikenteestä, on erittäin hyödyllistä alan kehitystä ajatellen”, toteaa johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Finlandia talon konferenssin yhteydessä on laaja drone-näyttely, jossa eri toimijat esittelevät ratkaisujaan.

IMG_20171121_082145IMG_20171121_081343

 

 

 

 

 

päivitys 10.45: Lisätty kuva ministeri Bernerin ja komissaari Bulcin tiedotustilaisuudesta.

Lue myös: