Ilmavoimien Jämsän Hallin joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumat syyteharkintaan

Ilmavoimien joukkokoulutuskauden marraskuun 2018 päättöharjoituksen tapahtumien käsittely on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

Pääesikunta tiedotti 29.3.2019, että ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen tapahtumiin liittyvä esitutkinta oli valmistunut. Asia siirtyi tutkintaa pyytäneille kurinpitoesimiehille, jotka päättävät asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaan.

Esitutkinnassa epäiltynä rikosnimikkeinä on toiseen sotilaaseen kohdistunut pahoinpitely ja palvelusrikos. Rikoksesta epäiltyinä on sekä varusmiehiä että ammattisotilaita Porin prikaatista ja Ilmasotakoulusta.

Ilmasotakoulun johtaja ja Porin prikaatin komentaja ovat 7.5.2019 tehneet päätökset, joiden mukaan asia siirtyy nyt kokonaisuudessaan syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjäksi on määrätty Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen.

Pääesikunta ei tiedota asiasta enempää ja tiedottamisvastuu siirtyy syyttäjälle.