Ilmavoimien Teknillinen koulu ja Lentosotakoulu lakkautetaan

MLU_HN_2Puolustusvoimat esittää osana säästötarpeita viiden joukko-osaston lakkauttamista. Niihin kuuluisivat Ilmavoimien Teknillinen koulu Jämsän Hallissa sekä Lentosotakoulu Kauhavalla. Torjuntahävittäjät keskitetäisiin nykyisestä kolmesta vain kahteen tukikohtaan, Karjalan Lennostoon Rissalaan ja Lapin Lennostoon Rovaniemelle.

Esityksen mukaan Teknilllinen koulu lopetettaisiin 2013 loppuun mennessä. Siellä on koulutettu mm. apumekaanikkoja Ilmavoimien tarpeisiin. Toiminnot yhdistetään Tikkakosken Ilmasotakouluun.

Kauhava suljettaisiin vuoden 2014 loppuun mennessä. Nykyisin sinne on keskitetty lentäminen Hawk-suihkuharjoituskoneilla. Lentosotakoulu yhdistetään Tikkakoskella toimivaan Ilmasotakouluun.

Lentäjäkoulutus Kauhavalla käynnistyi jo 1929. Ilmasotakoulu-nimi muuttui Lentosotakouluksi 2005, kun peruskoulutus Vinka-koneilla siirrettiin Tikkakoskelle. Kauhava tunnetaan myös pitkästä Lentäjien Juhannus -perinteestä.

F-18 Hornet -hävittäjien poistuessa Satakunnan Lennostosta Pirkkalasta sinne sijoitettaisiin kuljetus- ja tutkimusjoukko-osasto. Nykyisen Tukilentolaivueen kuljetuskoneet tulisivat Tikkakoskelta ja Koelentokeskus Hallista.

Esityksen mukaan Ilmavoimat valmistautuu hävittäjien uudelleen sijoittelun yhteydessä myös siirtymään kahden johtokeskuksen toimintamalliin. Satakunnan Lennoston yhteydessä toimivasta johtokeskuksesta luovuttaisiin

Valvonnan ja tulenkäytön johtamista keskitettäisiin Ilmavoimien esikunnan yhteyteen perustettavaan ilmaoperaatiokeskukseen (IOK).

Ilmavoimien Materiaalilaitos uudelleenorganisoitaisiin osaksi Puolustusvoimain laajuista kokonaisuutta, Logistiikkalaitosta.

Viestikoelaitos yhdistetään Puolustusvoimain Tiedustelukeskuksen kanssa perustettavaan Tiedustelulaitokseen. Elektronisen sodankäynnin koulutuskeskus siirtyy Tikkakoskelta Riihimäelle.

Tulevaisuudessa nykymuotoiset lennostot poistuisivat ja tilalle tulisivat Hävittäjäjoukko-osastot. Jatkosuunnittelun perusteena olevan esityksen mukaan Ilmavoimien organisaatio olisi seuraavanlainen:

− Ilmavoimien Esikunta, Jyväskylä (Tikkakoski)
− Hävittäjäjoukko-osasto, Rovaniemi
− Hävittäjäjoukko-osasto, Siilinjärvi (Rissala)
− Kuljetus-ja tutkimusjoukko-osasto, Pirkkala
− Ilmasotakoulu, Jyväskylä (Tikkakoski)
− Ilmavoimien Soittokunta, Jyväskylä (Tikkakoski)