Jo neljännet yt-neuvottelut ANS Finlandissa - lennonjohtajia uhkaa lomautukset koko vuodelle 2021

ANSF_ATCC_HELSuomessa lennonvarmistuspalveluja tarjoavassa ANS Finlandissa on käynnissä jo neljännet yhteistoimintaneuvottelut koronaviruspandemian aikana. Lentoliikenteen kysyntä on Suomessa edelleen alhainen ja muuta Eurooppaa jäljessä. Vaikutukset näkyvät selkeästi myös lennonvarmistuspalveluiden kysynnässä arviolta jopa koko vuoden 2021 ajan.

ANS Finland arvioi, että vuoden 2020 loppuun saakka liikennemäärä on Suomen ilmatilassa eli lentoreittipalvelussa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuoden lopussa maksimissaan 30 prosentin tasolla vuoteen 2019 verrattuna.

Lentoasemayhtiö Finavia odottaa viimeisimmän arvionsa mukaan, että Helsinki-Vantaalla olisi talviaikataulukaudella päivittäin 100-150 lentoa, kun normaaliaikana operaatioita on vuorokaudessa noin 550.

Vähentyneen työmäärän seurauksena ANS Finland kutsui 15. lokakuuta koolle uudet yhteistoimintaneuvottelut. Ne ovat neljännet yhtiössä koronaviruspandemian ajalta. Jo maanantaina 19. lokakuuta käynnistyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on koko henkilöstö eli noin 415 työntekijää.

Edellisissä eli heinäkuussa 2020 päättyneissä kolmansissa yt-neuvotteluissa oli jo uhkana lomautukset toistaiseksi. Tuolloin tehdyn arvion mukaan suora vaikutus lennonvarmistuspalveluiden kysyntään olisi näkynyt maaliskuun loppuun 2021 saakka.

ANSF_logoHeinäkuussa ANS Finlandin päättyneissä kolmansissa yt-neuvotteluissa päädyttiin toteuttamaan lomautuksia yksikkökohtaisesti työn määrän mukaan.

Tilanne on työnantajan mukaan monin tavoin haastava, sillä viidelle lentoasemalle, jossa yhtiö tarjoaa lennonvarmistuspalvelua  ei ole tällä hetkellä lentoja lainkaan lentoja. Toisaalta joitakin yksiköitä työllistävät jatkuvasti raportointivelvoitteet, erinäiset hankkeet sekä viranomaisyhteistyö riippumatta lentojen lukumäärästä.

ANS Finlandin suunnitelmissa on lomauttaa koko henkilöstö osa-aikaisesti tai jopa kokoaikaisesti. Osaltaan suunnitelmilla halutaan varmistaa tarvittavien kelpoisuuksien ylläpitäminen. Työnantajan suunnitelluista toimenpiteistä saattaa seurata myös muita muutoksia töiden järjestelyihin.

Nyt ANS Finland pitää mahdollisena, että mikäli lentoliikenteen kysyntä ei lähde elpymään niin suunniteltuja lomautuksia saatettaisiin jatkaa koko vuoden 2021 ajan.

Lennonjohtajat ovat keskeisessä roolissa lentoturvallisuuden ylläpitämisessä. Viimeaikainen kokemus on myös heidän osaltaan suuressa roolissa erityisesti suurempien liikennevirtojen osalta. Lentäjien lisäksi myös lennonjohtajille voidaan tarvita laajoja paluukoulutuksia lentoliikenteen elpyessä. Lentoposti.fi kertoi paluukoulutuksista uutisessaan: Traficom on aktiivisesti mukana ilmailualan paluukoulutuksissa - turvallisuustaso tulee säilyttää

 

Lue myös: