Kaikilta Suomeen saapuvilta matkustajilta edellytetään jatkossa koronatodistus tai testi

Kaikilta Suomeen saapuvilta matkustajilta voidaan jatkossa edellyttää koronatodistus tai sen puuttuessa ohjata matkustajat koronavirustestaukseen. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla kumotaan poikkeuksista velvollisuudesta esittää covid-19-todistus tai osallistua covid-19-testiin annettu valtioneuvoston asetus.

Asetuksen kumoaminen perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon, jonka mukaan uuden omikron-muunnoksen vuoksi tällä hetkellä ei ole sellaisia maita tai alueita, joista tulevat matkustajat voitaisiin vapauttaa tartuntatautilain 16 c §:n 2 momentin nojalla maahantulon yhteydessä tehtävistä terveysturvallisuustoimista.

Asetuksen kumoamisella pyritään suojelemaan väestön terveyttä omikron-viruskannan aiheuttamalta uhalta tehostamalla terveysturvallisuustoimia rajat ylittävässä liikenteessä.

Asetus tulee voimaan 4.12.2021.