Karvinen jatkaa Finnairin hallituksen puheenjohtajana - hallitukseen kaksi uutta suomalaisosaajaa

IMG-20190320-WA0003Finnairin yhtiökokous varmisti odotetusti Jouko Karviselle jatkokauden Finnairin hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenmäärä pysyi kahdeksassa ja mukaan tuli kaksi uutta suomalaisosaajaa. Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 20. maaliskuuta 2019.

Edellisvuoden yhtiökokouksen jälkeen Finnairin osakkeenomistajien määrä oli kasvanut 8000 uudella omistajalla. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,274 euroa osakkeelta.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen ja yhtiön toimitusjohtaja Topi Manner korostivat puheenvuoroissaan vastuullisuutta, aktiivista toimintaa päästöjen vähentämiseksi ja kestävää sekä kannattavaa kasvua (Hallituksen puheenjohtajan puheen voi katsoa YouTube-videolta tämän jutun lopusta).

F_Karvinen_parvekkeella”Tärkeämpää kuin koskaan aiemmin on meidän kaikkien vastuu yhteisestä maapallostamme. Meidän sukupolvemme ja monet ennen meitä saivat vanhemmiltaan paremman maailman, joka oli turvallisempi, terveempi ja meille parempia vaihtoehtoja tarjoava. Nyt tämän positiivisen perintöketjun jatkuminen on vaarassa. Yhteinen kotimme on uhattuna, ja meidän kaikkien on tehtävä osamme päästöjen vähentämiseksi”, sanoi hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

”Lentoyhtiöt ovat ensimmäisenä toimialana maailmassa sopineet globaalit päästövähennystavoitteet. Ensi vuodesta alkaen lentoliikenne on sitoutunut hiilineutraaliin kasvuun, vaikka lentoliikenne edelleen kasvaa. Olemme tehneet jo paljon, mutta me voimme tehdä enemmän. On aika näyttää esimerkkiä, tehdä ja saada aikaan enemmän, yhdessä", totesi puheenjohtaja Karvinen

Toimitusjohtaja Topi Manner kertoi käyttäneensä ensimmäiset kuukaudet tutustuakseen perusteellisesti Finnairiin ja tavanneensa satoja nykyisiä ja entisiä finnairilaisia.

”Iso kiitos kuuluu koko Finnair-tiimille viime vuoden saavutuksista. Finnairissa on osaava, sitoutunut sekä yhtiöstä ja toisistaan välittävä henkilökunta. Yhteisöllinen kulttuurimme on vahva valtti palveluyrityksessä”, sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

IMG-20190320-WA0004Vastuullisuus on ollut ja on Finnairille tärkeää, ja siihen panostamme jatkossakin. Finnairin tavoitteena on kestävä, kannattava kasvu. Siihen Aasian strategiamme antaa hyvän perustan, jolle rakentaa tulevaisuuttamme.”

"Miljardin euron tase laitetaan investointien muodossa töihin. Osa tulevista kuudesta uudesta A350 -koneesta, ATR-koneiden matkustamouudistus, kaukolentojen premium economy -luokka ja lounget voitaisiin maksaa kassasta", jatkoi Manner.

Investointilistauksesta uupui kokonaan maininta odotetusta kapearunkolaivaston uudistamisesta.

”Finnair on kasvuyhtiö ja näen Aasian ohella uusia, jännittäviä mahdollisuuksia, kun kehitämme yhteistyötä muun muassa digitaalisten toimijoiden kanssa. Finnair on globaalissa mittakaavassa pieni lentoyhtiö, ja yhteistyötä tekemällä meidän on mahdollisuus olla kokoamme isompi. Erityisesti digitaalisessa maailmassa pienen toimijan vikkelyys on etu", päätti Manner.


Hallitukseen lisää suomalaisosaamista

Helsingin Messukeskuksessa pidetty Finnairin yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan helmikuussa 2019 antaman esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Jouko Karvinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Jukka Erlund. Kuva: Kesko.Hallituksessa jatkavat Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen.

Uusina jäseninä hallituksessa aloittivat Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko ja Keskon Jukka Erlund.

Hallituspaikastaan luopuivat Maija-Liisa Friman ja Jonas Mårtensson. He olivat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Finnair Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan Colm Barringtonin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet.

Tiina_Alahuhta-Kasko003Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Erlund ja muiksi jäseniksi Colm Barrington, Montie Brewer ja Mengmeng Du.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaana Tuominen ja muiksi jäseniksi Tiina Alahuhta-Kasko ja Henrik Kjellström.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat Jukka Erlundia lukuun ottamatta riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Erlundin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Erlundin työnantajan Kesko Oyj:n hallituksen jäsen.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Nimitystoimikunnassa ei yksimielisyyttä hallituspalkkioista - valtio-omistaja teki päätöksen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion, esityksen hallituksen palkkioiksi. Jo helmikuussa 2019 selvisi, että nimitystoimikunta ei saanut aikaan yksimielistä päätöstä hallituspalkkioista. Nyt ne kuitenkin pysyvät siis ennallaan.

IMG-20190320-WA0013Puheenjohtajalle maksetaan 61 200 euroa ja varapuheenjohtajalle 32 400 euroa. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat saavat työstään 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkusAWF_Finnair_pallo_1tussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Hallitus valtuutettiin päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka


Hallitus voi päättää 5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta ja osakkeiden luovuttamisesta


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.  Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

IMG-20190320-WA0002Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Lue myös: