Kuusi vuotta oikeuskiistaa: EU-tuomioistuimen mukaan lennolle olisi pitänyt päästä

eu_logoEU-tuomioistuin on julkaissut päätöksensä jutussa C-22/11, jossa Finnair eväsi matkustajan pääsyn lennolle Barcelonasta vuonna 2006. Tänään annetussa tuomiossa unionin tuomioistuin toteaa, että lennolle pääsyn epäämisen käsite koskee ylivarausten lisäksi tilanteita, jotka liittyvät muihin kuten toiminnallisiin syihin.

Tuomioistuimen mukaan lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen antamaan korvauksen matkustajille tilanteessa, jossa heiltä on evätty pääsy lennolle sen takia, että heidän lentonsa on järjestelty uudelleen lentokentällä kahta päivää aikaisemmin olleen lakon seurauksena.

Finnairin säännöllinen kello 11.40 lähtevä lento Barcelonasta Helsinkiin jouduttiin peruuttamaan 28. heinäkuuta 2006 lentokenttähenkilökunnan lakon vuoksi. Finnair päätti järjestellä mainitun lennon jälkeiset lennot uudelleen, jottei kyseisen lennon matkustajien odotusaika muodostuisi liian pitkäksi.

Kyseisen lennon matkustajat kuljetettiin Helsinkiin seuraavan päivän (29. heinäkuuta) samaan aikaan lähteneellä lennolla ja toisella kello 21.40 lähteneellä erikseen järjestetyllä lennolla.

Tällaisen uudelleenjärjestelyn seurauksena osa matkustajista, jotka olivat ostaneet lippunsa  29. heinäkuuta kello 11.40 lähteneelle lennolle, joutui odottamaan 30. heinäkuuta päästäkseen Helsinkiin säännöllisellä kello 11.40 lähteneellä lennolla tai kello 21.40 lähteneellä, tilanteen vuoksi erikseen järjestetyllä lennolla.

Osa matkustajista,  jotka olivat ostaneet lippunsa 30. päivän kello 11.40 lähteneelle lennolle ja jotka olivat ilmoittautuneet lennolle asianmukaisesti, pääsivät Helsinkiin saman päivän kello 21.40 lähteneellä erityislennolla. Nämä viimeksi mainitut matkustajat eivät saaneet Finnairilta mitään korvausta.

Matkustaja katsoi Finnairin evänneen häneltä pääsyn lennolle ilman hyväksyttävää syytä, joten hän saattoi asian tuomioistuimen käsiteltäväksi Suomessa. Hän halusi, että Finnair velvoitettaisiin maksamaan korvausta 400 euroa, kuten mainitussa asetuksessa säädetään yli 1 500 kilometrin pituisten EU:n sisäisten lentojen osalta.

Suomessa käräjäoikeus päätyi matkustajan kannalle ja hovioikeus puolestaan lentoyhtiön kannalle. Korkein oikeus pyysi asiasta ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu ei ratkaise Finnairin korvausvelvollisuutta lopullisesti, vaan asian käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa.

Unionin tuomioistuimen mukaan lakon kaltaiset poikkeukselliset olosuhteet, jotka saavat lentoliikenteen harjoittajan järjestämään tällaisten olosuhteiden jälkeisiä lentoja uudelleen, eivät ole hyväksyttävä syy lennolle pääsyn epäämiselle.

Ne eivät myöskään vapauta liikenteenharjoittajaa velvollisuudesta antaa korvaus matkustajille, joilta on evätty pääsy jollekin mainittujen olosuhteiden jälkeen järjestetyistä lennoista.

Unionin tuomioistuin kuitenkin muistuttaa, ettei tällainen päätelmä estä lentoliikenteen harjoittajia hakemasta myöhemmin korvausta lennolle pääsyn epäämisen aiheuttaneelta muulta henkilöltä, kolmannet osapuolet mukaan luettuina. Liikenteenharjoittajien kantama taloudellinen taakka voi keventyä tai jopa poistua kokonaan tällaisen korvauksen johdosta.

Unionin tuomioistuimen julistama tuomio asiassa C-22/11

EU:n lentomatkustajan oikeudet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004

 

Lue myös: