Lääkärihelikoptereiden hälytykset lisääntyneet - lähes puolet perutaan

 Finnhemms_FH30_lennollaFinnHEMSin lääkärihelikopterit vastaanottivat vuonna 2014 yhteensä 14 444 hälytystä. Lisäystä edellisvuoteen on 3,5 prosenttia. Lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivan FinnHEMSin tavoitteena on, että hätäkeskuksiin saadaan lääkärihelikopteritoimintaan erikoistunut HEMS-päivystäjä, jotta hälytysten perumiset vähenisivät.  

Lääkärihelikoptereiden hälytykset lisääntyivät hieman vuonna 2014. FinnHEMSin kuuteen tukikohtaan tuli yhteensä 14 444 hälytystä. Hoitanut lääkäri arvioi kunkin tehtävän osalta ensihoidon vaikuttavuutta, ja näihin arvioihin pohjautuen viime vuonna 1 410 potilasta sai kriittisen avun ja 162 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ennen sairaalaan pääsyä ilman lääkärihelikopterin apua.

Lääkärihelikopterin hälyttämisestä vastaa aina hätäkeskus hätäpuhelusta tehdyn riskinarvion perusteella. Hälytyksistä noin 40 prosenttia perutaan ennen kuin lääkärihelikopteri on ehtinyt paikalle.

HEMS_FH30_1"Peruutusten määrä on liian suuri. Haluaisimme, että hätäkeskuksiin rekrytoidaan ja koulutetaan erityiset HEMS-päivystäjät, joilla olisi paremmat edellytykset arvioida lääkärihelikopterin tarve. Vastaavasta toimintamallista on kansainvälistä kokemusta, joten uskomme HEMS-päivystäjien käytön tehostavan toimintaa ja vähentävän peruuntuneiden tehtävien määrä", kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

"Kokonaan perutuista hälytyksistä ei päästä, sillä vasta paikanpäällä voidaan varmuudella todeta tarvittavan avun määrä. Mutta asiantuntevien HEMS-päivystäjien avulla pystyttäisiin huomattavasti aiempaa paremmin määrittelemään lääkärihelikopterin tarve".

Lääkärihelikopteripalvelu on keskeinen osa valtakunnallista ensihoitoa. Kun kyseessä on vakava loukkaantuminen, äkillinen elottomuus tai vakava sairauskohtaus, hengen pelastaminen voi olla minuuteista kiinni.  Ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito on saatava paikalle mahdollisimman nopeasti ja näissä tilanteissa helikopterilla saadaan ratkaiseva aikahyöty.

FinnHEMS on hallinnoinut lääkärihelikopteritoimintaa sosiaali- ja terveysministeriön valvomana Suomessa vuoden 2012 alusta alkaen. Yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa FinnHEMS tuottaa lääkärihelikopteripalvelut kuuteen tukikohtaan. Näistä tavoitetaan 70 prosenttia suomalaisista 30 minuutin sisällä hälytyksestä.