Lennonjohtajat: ANS Finland ja Palta varsin haluttomia neuvottelemaan

EFHK_APP_3Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY toteaa työnantajan edustajien ANS Finlandin ja Paltan olevan varsin haluttomia neuvottelemaan. SLJY kummastelee ettei paikallinen sopiminen kelpaa Paltalle, kun se on irtisanoutunut kaikesta mitä oli jo sovittu ennen valtakunnansovittelijan mukaantuloa. Ammattiliiton mukaan myös työilmapiiri lennonjohdossa on heikentynyt.

Lennonjohtajia edustava SLJY kummastelee työnantajapuolen neuvotteluhaluttomuutta. Lennonjohtajat aloittivat tammikuun alussa viikottaiset kahden tunnin mittaiset pistelakot. Niiden käytännön vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi, sillä työnantajapuolen edustajat paikkaavat lennonjohtajia silloin työpisteissä.

SLJY:n mukaan työnantaja maksaa esimiehiksi nimitetyille jopa 20-30 prosenttia enemmän palkkaa. Liitto kritisoi työntantajaa lakkoreservin käyttämisestä, jotta työehdoista ei tarvitsisi sopia normaalia neuvottelutapaa noudattaen. Erityisesti liitto kummastelee reservin hintalappua, kun ainoa varsinainen lakko on ollut vuonna 1999. Tuolloin se kesti useita viikkoa. Kaikkiaan vuodesta 1990 lähtien SLJY:n mukaan työtaisteluja on ollut neljästä viiteen.

Lennovarmistusyhtiö ANS Finland on jo hyvissä ajoin aloittanut valmistautumisen mahdolliseen lennonvarmistuspalveluiden kilpailuttamiseen. Lentokenttäyhtiö Finavia voisi mahdollisesti valita Suomeen jonkin toisen palvelun tarjoajan.

SLJY ihmettelee tiedotteessaan myös, että onko valtion omistaman erityistehtäväyrityksen tarpeen harjoittaa tällaista työnantajapolitiikkaa omistajaohjauksen linjauksen, ja valtion yrityskulttuuriin mukaista.

ANS Finlandin palkkalistoilla olevista lennonjohtajista on SLJY:n mukaan noin 25 prosenttia suurempipalkkaisia esimiehiä. Liitto arvioi ettei tämä kustannusvaikutus näkyisi mahdollisessa kilpailutustilanteessa positiivisena asiana.

Kyseiset esimiestehtävät ovat esimerkiksi lennonjohtojen päälliköisen ja niiden apulaispäälliköiden tehtäviä. Niiden lisäksi esimiehiä voi olla erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä.


Pitkät neuvottelut eivät etene

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) välisen lennonjohtajia koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017.

EFHK_APP_2Neuvotteluja uudesta sopimuksesta on käyty lokakuusta 2017 lähtien. Sovittelutapaamiset valtakunnansovittelijan toimistossa  aloitettiin perjantaina 28.12.2018.

SLJY:n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa helmikuusta 2018 lukien. Tammikuussa 2019 lennonjohtajat aloittivat viikottaiset kahden tunnin mittaiset pistelakot.

Työnantajapuolen mukaan SLJY:lle on annettu useita yleisen linjan mukaisia ratkaisuehdotuksia.

SLJY:n ja ANS Finlandin sekä Paltan välille ei ole sovittu uusia neuvottelutapaamisia. Myöskään valtakunnansovittelijan kanssa ei ole sovittu tapaamista.


Lennonjohtajat: työilmapiiri heikentynyt lennonjohdossa

SLJY:n antaman arvion mukaan työilmapiiri on edellämainituista järjestelyistä johtuen heikentynyt nopeasti. Työntekijät kokevat yhtiössä olevan ns. kahden kerroksen väkeä. Tämä näkyy esimerkiksi työvuorojen jakamisessa.

Sen myötä työssä jaksaminen on liiton mukaan viime vuosina heikentynyt huomattavasti. Esimiehet eivät osallistu normaaliin vuorotyöjärjestelyyn, eivätkä esimerkiksi yleisesti tee yövuoroja. Järjestelyn seurauksena yövuorojen määrä muiden kohdalla lisääntyy, ja rasitus keskittyy yhä pienemmälle ryhmälle. SLJY:n mukaan lennonjohtajien ikääntymisongelma vielä lisää tästä aiheutuvaa rasitusta.

ATC_HKTWRLiiton mukaan yhtiön henkilöstö ei enää tunnu olevan voimavara.

"Jos työntekijät voivat huonosti on lennojohtotyö pidemmän päälle mahdotonta hoitaa niin
hyvin kuin jokaisen maksavan asiakkaan tulisi voida lentolipun ostaessaan olettaa. Toivottavasti uusi liikennekonserni, ja omistajaohjaus pikimmiten ottaa tilanteen haltuun, jotta
työilmapiiri erittäin turvallisuuskriittisellä alalla saadaan normalisoitua", toivoo SLJY tiedotteensa lopussa.

ANS Finland on edelleen haluttu työnantaja ja se sai viimeisimmässä lennonjohtajakoulutushaussa kaikkiaan 1136 hakemusta.  Lennonjohtajia on ANS Finlandin palveluksessa yhteensä noin 290, joista noin 210 on SLJY ry:n jäseniä.

 Lue myös: