Lennonjohtajat protestoivat aluelennonjohdon siirtoa vastaan

EFES_2Suomen aluelennonjohdon lennonjohtajat aloittavat tiukan pitäytymisen työehtosopimuksessa ja kieltäytyvät lisätöistä 16. heinäkuuta lähtien. Toimenpiteellä vastustetaan Finavia Oyj:n suunnitelmia siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. Yhdistyksen mukaan aluelennonjohdon toiminta vaikeutuu huomattavasti.

Lennonjohtajat tekevät ainoastaan normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi aluelennonjohdon toimintaan. Lennonjohtajien yhdistyksen antama ohjeistus koskee 50:nen työntekijän suorittamia työtehtäviä.

SLJY:n mielestä tällainen Suomen kannalta merkittävä strateginen lennonvarmistukseen liittyvä kysymys ei ole vain Finavia Oyj:n sisäinen asia.

EFES_1Kahden Suomen päälennonjohtoyksikön keskittäminen samoihin tiloihin kasvattaa merkittävästi riskiä koko Suomen lentoliikenteen lamautumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Siirto on myös Suomen alueellistamis- ja hajasijoitustavoitteiden vastaista.

SLJY kyseenalaistaa myös lennonvarmistuspalvelujen antamisen yhtiömuodossa. Lennonvarmistuspalveluun sisältyy julkisia hallintotehtäviä, viranomaistehtäviä sekä maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä. Finavia Oyj:n toiminnassa näkyy yhä enemmän ainoastaan taloudellisten näkökantojen huomioonottaminen.

Lennonjohtajien mukaan Finavian toimet johtavat lentoturvallisuuden huonontumiseen. SLJY:n mielestä lennonvarmistuksen tulee olla valtion ylläpitämä toiminto ja sen toimintaedellytykset tulee turvata kaikissa taloudellisissa tilanteissa turvallisuutta vaarantamatta.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry edustaa 90 prosenttia suomalaisista lennonjohtajista. Aktiivijäseniä on noin 270. Yhdistyksen tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta.

IAU myös mukaan protestiin

Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenet Suomen aluelennonjohdossa Tampereella eivät suorit lennonjohto- operaattorikouluttajatehtäviä 16.07.2013 alkaen. Lennonjohto-operaattorit tekevät normaalisti työsopimuksensa mukaiset Lennonjohto-operaattorin perustehtävät.

Lue myös:

Lentoposti.fi:n artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?

Finavia aloittaa yt-neuvottelut - aluelennonjohto halutaan Helsinki-Vantaalle
Pirkanmaan liitto vastustaa Suomen aluelennonjohdon siirtämistä
Suomen aluelennonjohdon työntekijät marssivat ulos
Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohto uudistui