Lentokieltoalueita energiainfrastuktuurin ympärille Porvoossa ja Lahdessa - lisärajoituksia luvassa

IMG_20190820_212435Suomen energiainfrastruktuurin ylle on perustettu uusia lentokieltoalueita Porvooseen Nesteen jalostamolle sekä Lahteen Lahti Energian Kymijärven voimalaitokselle. Tulevia rajoittavia tai kieltäviä ilmatilavyöhykkeitä ollaan perustamassa myös muualla kriittisen infrastruktuurin ympäristöön. Helsinki-Vantaan ympäristössä on jatkossa mahdollisesti laajempi rajoittava ilmatilavyöhyke. Poliisi on lisäksi pyytänyt kansalaisia ilmoittamaan epätavallisista dronehavainnoista.
Kilpilahti_PjaR_AviamapsPorvoon Nesteen jalostamon ympärillä olevan kieltoalueen ympärille on perustettu uusi laajempi ja entistä korkeammalle yltävä rajoitusalue. Uusi rajoitus astui voimaan tiistaina 25. lokakuuta kello 15.00 ja on voimassa seitsemän vuorokautta. Ilmatilanhallintayksikkö myöntää lentokieltoalueiden laajennuslupia vain seitsemäksi vuorokaudeksi kerrallaan.

Kilpilahden jalostamon yllä on edelleen entinen kieltoalue EFP30, joka yltää 1300 jalan korkeuteen. Uusi laajempi rajoitusalue EFR1086 yltää 2000 jalan korkeuteen ja levittäytyy entistä laajemmalle aluelle.

Kymijarven voimalaitos UASUusi tilapäinen rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke on perustettu myös Lahteen Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitoksen ylle. Se astuu voimaan 1. marraskuuta 2022 ja on voimassa 19.4.2023 saakka. Yläraja on 120 metriä. Ilmailu alueella on sallittu vain Lahti Energian luvalla. Kyseessä on teollisuuslaitoksen ja teollisuusalueen suojaaminen.
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on jättänyt lausuntopyyntöjä useista uusista muutoksista ilmailumääräykseen OPS M1-29, joka koskee miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia ja sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä.
 
Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Uudistetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 20.4.2023 ja lausuntoaika päättyy 23.11.2022. Se sisältää uusia ja muutettavia alueita.

Kieltäviä UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat esittäneet Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöt. Rajoittavia vyöhykkeitä ovat esittäneet mm. Lahti Energia Oy, Nammo Vihtavuori Oy ja Korkeasaaren eläintarhan säätiö sekä Ilmatieteen laitos. Myös Helsinki-Vantaan lentoasema on esittänyt rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen laajentamista lentoaseman läheisyydessä.
 
Poliisi_Matrice_ilmassa_maastaRajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi.

Lisäksi Insta ILS Oy on hakenut aiemmin perustetulla Teiskon UAS-vyöhykkeellä vapautuksien laajentamista siten, että yksi kauko-ohjaaja voisi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos ilma-aluksen tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat.


Poliisi pyysi havaintoja epäilyttävistä dronelennoista

 Poliisi_Matrice_lentaaPoliisi pyysi jo 21. lokakuuta kansalaisia ilmoittamaan hätäkeskukseen sellaisista akuuteista dronehavainnoista, jotka tehdään kriittisen infran läheisyydessä, lentokieltoalueilla tai muutoin epäilyttävissä olosuhteissa tai lentotoiminta muutoin herättää epäilyksiä.

"Poliisi seuraa tilannetta tehostetusti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja ryhtyy tarvittaessa tilanteiden edellyttämiin toimenpiteisiin", sanoi poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta.

Poliisin tietoon on tullut viime viikkojen aikana miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyviä havaintoja, joista osa on tapahtunut niin sanottujen kriittisten infrastruktuurikohteiden lähistöillä. Tällaisia kohteita ovat muun muassa energia- ja vesihuoltoon, tieto- ja viestiliikenteeseen ja liikenneverkostoihin liittyvät kohteet.

Poliisin tiedossa ei kuitenkaan ole sellaisia tapahtumia, jotka olisi varmuudella voitu todentaa esimerkiksi vieraan valtion vaikuttamiseksi. 

Poliisi_poliisi_ja_tilannekuvaPääosin dronelennätykset ovat asianmukaisia ja laillisia eikä läheskään kaikista dronehavainnoista tarvitse olla huolissaan. Esimerkiksi poliisi ja muut toimijat suorittavat päivittäin lukuisia virka- tai työtehtäviin liittyvä lentoja. 

Kansalaisia pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen vain sellaisista akuuteista dronehavainnoista, jotka tehdään kriittisten infrastruktuurin läheisyydessä, lentokieltoalueilla tai muutoin epäilyttävissä olosuhteissa tai lentotoiminta muutoin herättää epäilyksiä.

Miehittämättömän ilmailun valvonta on osa poliisin lakisääteisiä tehtäviä.