Liikenne- ja viestintävaliokunta puolusti EU:n ilmailustrategiaa käsittelevässä lausunnossaan Malmin lentoasemaa

Malmi_eduskunta_3Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut lausuntonsa Valtioneuvoston selvitykseen koskien Komission tiedonantoa Euroopan ilmailustrategiasta. Lausunnossaan valiokunta otti selkeän linjan pienten lentokenttien säilyttämiseksi keskustojen läheisyydessä. Muut esille nostetut asiat olivat ilmailusääpalveluiden tuottaminen sekä tulevaisuuden lennot lähiavaruuteen.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVL) käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

LiVL antoi 10. maaliskuuta lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen EU:n uudesta ilmailustrategiasta.

Lentokenttien osalta valiokunta pitää tärkeänä, että niin sanottua verkostoperiaatetta noudatetaan jatkossakin. Tämän mukaan esimerkiksi Finavian kaikkien kenttien osalta tulosta katsotaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin verkostossa voi olla sekä tuottavia että tappiollisia kenttiä. Periaatteen noudattaminen nähdään keskeisenä Suomen lentokenttäverkoston ylläpitämiselle.

LiVL:n mukaan maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin ja Bromman, toimintamahdollisuudet. 


Ilmailusään kotimainan tuottaminen tärkeää

LiVL:n lausunnossa otettiin kantaa myös ilmailusääpalvelun tuottamiseen. Suomessa palvelua tuottaa Ilmatieteen laitos, jonka toiminta nähdään lausunnossa kustannustehokkaaksi integroidussa tuotantojärjestelmässä. Ilmatieteen laitos tuottaa sekä siviili- että sotilasilmailun sääpalvelut.

 
 Valiokunta pitää tärkeänä, että järjestelmää voidaan jatkaa, ja katsoo sen takia, että tukipalvelujen kilpailutuksen tulee olla vapaaehtoista eikä pakollista. Valiokunta korostaa, että on välttämätöntä säilyttää oikeus nimetä kansallisesti turvattu ja poikkeusoloissakin varmasti palveluiden tuottamiseen kykenevä lentosääpalveluiden ja vastaavasti lennonvarmistuspalveluiden tuottaja.  


Tulevaisuuden lähiavaruus
 
Valiokunta pitää tärkeänä myös, että ilmailun eurooppalaista sääntelyä kehitetään siten, että lähiavaruudessa tapahtuvan lentoliikenteen toimintatapojen turvallisuudesta, markkinoiden kehittymisestä ja alan teollisuuden tarpeista pystytään huolehtimaan tasapainoisesti.

Lue myös: