Lintutörmäyksen aiheuttama lennon viivästyminen ei oikeuta vakiokorvauksen saamiseen

EngineEU-tuomioistuin on linjannut tuoreessa tuomiossaan, ettei lintutörmäys oikeuta lentomatkustamisen viivästyskorvauksiin. Tuomioistuiminen mukaan kyseessä on ns. poikkeuksellinen olosuhde.

EU-tuomioistuin antoi 4. toukokuuta tuomion (C-315/15), jonka mukaan lentokoneen ja linnun yhteentörmäys sekä tästä törmäyksestä mahdollisesti aiheutunut vahinko eivät ole erottamattomasti sidoksissa koneen toimintajärjestelmiin.

Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys on poikkeuksellinen olosuhde, joka voi vapauttaa lentoliikenteen harjoittajan korvausvelvollisuudesta lennon viivästyessä pitkäaikaisesti

Lintutörmäys ei liity luonteensa tai alkuperänsä vuoksi lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen eikä ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tämän vuoksi lentokoneen ja linnun yhteentörmäys on asetuksessa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, eikä vakiokorvausta viivästyksestä tarvitse maksaa.

    Lentoliikenteen harjoittaja ei kuitenkaan voi perustella viivästymistä vetoamalla toisen tarkastuksen toteuttamisen välttämättömyyteen, jos valtuutettu asiantuntija on todennut yhteentörmäyksen jälkeen, että asianomainen lentokone on lentokelpoinen.

EU-tuomioistuimen päätös C-315/15