LVM valmistelee lakimuutosta - Suomeen ei voisi saapua ilman negatiivista covid-19 -tulosta

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee pikaisesti lakimuutosta, joka velvoittaa kuljetuspalvelun tarjoajan edellyttämään Suomeen tulevalta matkustajalta todistusta negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta. 

Muutos liikenteen palveluista annettuun lakiin on osa lakipakettia, jota valmistellaan terveysturvallisuuden huomioimiseksi merenkulussa ja ilmailussa sekä henkilöliikenteessä ja näiden terminaaleissa ja asemilla. Lisäksi valmistellaan ehdotusta tartuntatautilain muuttamiseksi liikenteen toimialalla.

"On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus katkaista väliaikaisesti vaarallisia lentoreittejä. Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta", toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kuljetuspalvelun tarjoajille asetettava velvollisuus tulisi käyttöön sellaisessa tilanteessa, kun terveysviranomaiset ovat todenneet laajaa tartunnan vaaraa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin. Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja.

Lakimuutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle 7.9.2020. Kyseessä olisi määräaikainen laki, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka.

Lue myös: