LVM:n selvitys avaruustoiminnan kehittämistarpeista lausunnoille

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti lausuntokierrokselle selvityksen Suomen avaruustoiminnan kehittämistarpeista. Lausuntoaika päättyy 4. kesäkuuta 2018. Selvityksessä tarkastellaan Suomen avaruustoimialan nykytilaa ja tarvetta kehittää sitä. 

LVM jakaa avaruustoiminnan Suomessa neljään lohkoon:. Niitä ovat perinteisnen avaruusteollisuus, nanosatelliitteihin perustuviin järjestelmiin, satelliittinavigointiin sekä satelliiteista saatavaan tilannekuvatietoon, jolla on merkitystä etenkin turvallisuuden ja liikenteen kannalta.

”Suomessa kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja avaruuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Meillä on hyvät edellytykset avaruusliiketoiminnan merkittävälle kasvulle”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lausuntoja selviykseen voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Asian käsittely jatkuu lausuntokierroksen jälkeen ministeri Bernerin ja ministeri Lintilän koolle kutsumassa työryhmässä, jonka tehtävä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.