Maavoimien NH90-helikopteri avustaa Talvivaaran vuodon tukkimisessa

nh90_ulkoinenPuolustusvoimat tukee Kainuun pelastuslaitoksen pyynnöstä Talvivaaran kaivoksen vuotavan kipsisaostusaltaan paikkaamista venekalustolla, NH90-helikopterilla ja asiantuntijahenkilöstöllä. Tänään paikalle saapuneen kopterin arvioidaan nopeuttavan merkittävästi vuotokohdan paikkausta.

Puolustusministeri Carl Haglundin mukaan on tärkeää, että puolustushallinto pystyy antamaan virka-apua muille viranomaisille näiden sitä tarvitessa.

Talvivaaran onnettomuuteen liittyy ympäristön saastumisen riski, jolloin tämän mahdollisuuden eliminointi edellyttää nopeita toimenpiteitä. Puolustusvoimien virka-avun antaminen on ministerin mukaan siksi erityisen tärkeää.

NH90 on perjantaina kuljettanut kipsisakka-altaan paikkaamiseen käytettävää bentoniitti-mattoa sekä veden neutralisoimiseen käytettäviä kalkkisäkkejä. Myös Ruotsista on lauantaina tulossa helikopteri avustamaan operaatiossa.

Talvivaaran teollisuusalueella on keskiviikosta lähtien ollut avustamassa Helikopterikeskuksen Aerospatiale AS-350 B2 Ecureuil -kopteri OH-HKE. Kainuun Sanomien mukaan kopteri laski saostusaltaaseen poijuja, joiden liikkeen perusteella pyrittiin paikallistamaan vuotokohtaa.

Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan NH Industries NH90 -helikopterit pystyvät kuljettamaan rungon alla painopistekeskiössä olevassa koukussaan jopa 3000 kiloa ulkoista kuormaa. Talvivaarassa tämä kyky soveltuu mainiosti tiivistysmateriaalin siirtämiseeen kipsisaostusaltaan vuotokohtaan.

Virka-aputehtävissä NH90-kopteri pystyy kuljettamaan ulkoisena kuormana esimerkiksi Bambi Bucket -säiliötä, joka on tehokas väline metsäpalojen sammutukseen. Se voidaan täyttää leijunnassa upottamalla säiliö järveen tai mereen.

Elokuun 2012 lopussa Balex Delta -öljyntorjuntaharjoituksessa Helsingin edustalla NH90 osoitti myös kykynsä kuljettaa onnettomuuspaikalle mereen laskettaessa itsestään aukeavaa öljypuomia (uutisen kuva).

 

Lue myös: