Matkailussa käyttöön THL:n liikennevalomalli - valtiot jaetaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin

Koronainfo_13_2Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hallituksen pyynnöstä luomassa liikennevalomallia, jolla eri valtiot luokitellaan koronapandemiatilanteen mukaisesti. Sen avulla matkailija tietää millaisia toimia hän kohtaa palatessaan Suomeen. Vaihtoehtoina on pakollinen ja omaehtoinen karanteeni tai ei tarvetta normaaleista terveysturvallisuudesta poikkeavista toimista.

Pääministeri Sanna Marin kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa 13. elokuuta koronaviruspandemian seurauksena käyttöön otettavista uusista toimista. Niitä ovat matkailun liikennevalomalli, etätyösuositukset sekä maskien käyttösuositus.

"Luvut ovat huolestuttavia. Suomessa tautitapaukset ovat lisääntyneet niin rajan yli liikenteessä kuin kotoperäisestkin, mutta on myös jäljittämättömiä tapauksia. Tähän ei voi suhtautua huolettomasti", sanoi pääministeri Marin.

Koronainfo_13_6Tilanne on pahentunut ja on olemassa riski taudin leviämiselle. Maskien käyttö, etätyö ja maahantulon terveysturvallisuus ovat avainasemassa. Viikon päästä hallitus käsittelee jälleen rajakysymyksiä eri maiden osalta.

 "Riskejä on olemassa ja se on hyvä muistaa omassa elämässä ja käytöksessä. Tautitilanne on menossa huolestuttavaan suuntaan, mutta on vielä kohtuullinen. Varuillaan pitää olla", jatkoi Marin.

Matkailun liikennevalomallissa huomioidaan koronaviruspandemian tilanne eri maissa ja niistä palaaville matkustajille voidaan soveltaa erilaisia toimia pakollisesta koronavirustestauksesta aina pakkokaranteeniin saakka. Toimivaltuuksia käytetään nyt täysimääräisesti tartuntatautilain mukaisesti.

korona_maski"Liikennevalomallilla autetaan ihmisiä hahmottamaan mitä toimia on mahdollisesti edessä maahan tullessa. Kyseessä on viestinnällinen apu", Marin kertoi.

Liikennevalomallin ajatuksena on edelleen pitää luokitukset matalan taudin maista ja riskimaista joissa yli on todettu yli kahdeksan koronavirustapausta per 100 000 asukasta kahden viikon aikana. Ne luokitellaan keltaiseksi ja korkeamman tautiluokituksen maat luokitellaan punaisiksi. Niiden osalta viranomainen tekee pakkokaranteenipäätöksiä.

"On hyvä huomioida, että myös muista maista saapuville voidaan tehdä viranomaispäätöksellä karanteenimääräys tartuntatautilain mukaan", täsmensi Marin.

Koronainfo_13_7Punaisista maista saapuvat siis todennäköisesti pakkotestataan maahan saapuessa ja ja määrätään viranomaisarvion mukaan karanteeniin. Keltaisten maiden osalta lähtökohtana on omaehtoinen karanteeni ja vihreistä maista saapuville sille ei ole tarvetta.

Keltaiset maat määrittelee terveysviranomainen. Toistaiseksi listaa maista eri ole vielä julkistettu.

THL:lle on annettu tehtäväksi selvittää karanteenille myös muita vaihtoehtoja terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Esiin nousi kaksivaiheinen testaaminen. Pitkän aikavälin tavoite on päästä avaamaan yhteiskuntaa.

Koronainfo_13_3Hallitus puolsi myös THL:n ehdotusta suosituksesta käyttää suu-nenäsuojia joukkoliikenteessä ja kaikissa niissä tilanteissa joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Suositus koskee yli 15-vuotiaita edellämainituissa tilanteissa. Lähikontaktin aikarajaksi lasketaan edelleen 15 minuuttia. Kansalaisen tulee hankkia maskit itse, mutta kunnat hoitavat ne heikoimmassa asemassa oleville ja vähävaraisille.

Koronainfo_13_4"Maskeja tulee käyttää oikein. Ne eivät korvaa muita hygieniatoimia kuten käsien pesua, sosiaalisen etäisyyden pitämistä ja hihaan yskimistä. Kyseessä on vain yksi lisäkeino", sanoi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Kyseessä on siis suositus käyttää maskeja, mutta suositusta voidaan myös laajentaa jos tilanne muuttuu. Myös alueellisesti voidaan toimia eri tavoin tartuntatautitilanteen mukaan.

Koronainfo_13_5Lentoliikenteessä maskien käyttö on ollut suositeltavaa jo aiemmin niin lentokentillä kuin koneissa. Lentoyhtiö voi estää koneeseen nousun jos matkustaja ei käytä suu-nenäsuojaa.

Hallitus on tehnyt myös etätyötä koskevan periaatepäätöksen. Etätyöllä oli merkittävä rooli jo aiemmin pandemian leviämisen estämiseksi. Nyt sitä tulee soveltaa alueellisesti tautitilanteen mukaisesti. Etätyösuositukset arvioi terveysviranomainen.