Noin 600 uutta alokasta astuu Ilmavoimien palvelukseen 2. tammikuuta

FAF_vinka_1Maanantaina 2. tammikuuta 2017 palveluksensa ilmavoimissa aloittaa noin 600 asevelvollista miestä ja vapaaehtoista naista. Kaikkiaan Puolustusvoimien palvelukseen astuu noin 12 500 alokasta.

Ilmasotakoulussa palveluksensa aloittaa kutsuntojen sekä erikoisjoukkohaun kautta noin 300 tulevaa lentosotamiestä. Sekä Karjalan lennostossa että Satakunnan lennostossa palveluksensa puolestaan aloittaa noin 150 alokasta.

Kaikkiaan varusmiespalveluksensa maa-, meri- ja ilmavoimissa aloittaa noin 12 500 alokasta. Naisia tästä määrästä on noin 300. Maavoimissa palveluksensa aloittaa noin 10 000, merivoimissa noin 1 500 ja rajavartiolaitoksessa puolestaan noin 300 alokasta.

Kolme koulutusjaksoa

Varusmiespalvelus muodostuu koulutuskausista, alkaen sotilaan peruskoulutuksesta edeten nousujohteisesti kohti koulutuksen päätavoitetta, sodanajan osaamista ja tehtäviä.

Palvelus alkaa seitsemän viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella. Ensimmäisinä viikkoina varusmiehille opetetaan perusteet toimia turvallisesti yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina. Peruskoulutuskauden koulutuksen sisältö ja toteutustapa on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutuskaudella arvioidaan myös soveltuvuus erikois- ja johtajakoulutukseen sekä tehdään ensimmäiset kuntotestit.

Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset valinnat miehistökoulutukseen ja aliupseerikoulutukseen. Samalla määräytyy myös koulutuksen mukainen palvelusaika: 165, 255 tai 347 vuorokautta.

Erikoiskoulutuskaudella saatava koulutus antaa valmiudet toimia koulutushaaran mukaisessa tehtävässä ryhmän ja joukkueen osana. Osaamisen taso arvioidaan koulutushaaratutkinnolla.

Joukkokoulutuskaudella varusmiehet koulutetaan toimimaan joukkotuotannon mukaisissa sodanajan tehtävissä. Joukkokoulutuskausi on koulutuksen toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. Tärkeimmät taistelu- ja ampumaharjoitukset järjestetään joukkokoulutuskaudella.

Puolustusvoimista ja rajavartiolaitoksesta siirtyi reserviin 17. joulukuuta 2016 yhteensä lähes 8 900 varusmiestä ja vapaaehtoista asepalveluksen suorittanutta naista.