Nokian Linnavuoreen rakennetaan F-35 -hävittäjien F135-moottorin kokoonpano- ja huoltotiloja

LM_enginecoverValtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut Puolustusvoimien ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen solmimista maa-alueen käytöstä Nokian Linnavuoressa. Vuokrasopimuksen solmiminen on edellytys sille, että Puolustuskiinteistöt voi aloittaa maa-alueella toimitilojen rakennushankkeen. Maa-alueella toteutettavat rakennushankkeet liittyvät F-35 -hankkeen teolliseen yhteistyöhön. 

Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Linnavuoreen F-35 -monitoimihävittäjän F135 -moottorin kokoonpano- ja huoltotilat sekä muuta infrastruktuuria Patria Aviation Oy:n käyttöön. F-35 -hankkeen osalta Patrian työkokonaisuuteen kuuluu mm. Pratt & Whitney F135-moottoreiden loppukokoonpano ja ylläpito Suomen Ilmavoimien koneisiin. Kyse on suurempien komponenttien osakokoonpanosta, joka antaa Suomelle merkittävän osaamisen moottoreiden huoltoja ajatellen.

"F-35 -hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden näkökulmasta kriittistä huolto- ja korjaamisosaamista kotimaiseen teollisuuteen. Lisäksi se synnyttää kotimaahan merkittävää osaamista F135-moottorin kokoonpanosta ja testauksesta", sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen.

F-35_lineup_110220Rakentamistöiden valmistuttua Puolustuskiinteistöt solmii vuokrasopimuksen Patria Aviation Oy:n kanssa. Patria käyttää tilaa F-35 -hävittäjän moottoreiden loppukokoonpano- ja huoltotoimintaan.  Moottoreiden kokoonpanohallin rakentaminen alkaa vuonna 2024. Moottoreiden huoltotoiminta jatkuu Suomen F-35 -kaluston koko elinkaaren ajan. 

”Kansallisen puolustuskykymme ja huoltovarmuutemme vahvistamisen ohella työllisyysvaikutus Suomessa on lähes 6000 henkilötyövuotta”, jatkoi puolustusministeri Häkkänen.

F-35 -hankkeen teollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on kaikkiaan 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. F-35 - hankkeen teolliseen yhteistyöhön sisältyvät kyvyt ja toiminnot rakentuvat asteittain vuoden 2030 loppuun mennessä.
   
F-135_StandardAeroRakennushankkeet ja niiden myötä mahdollistuva teollisuuden toiminta Linnavuoressa ovat osa F-35 -hankkeen suoran teollisen yhteistyön kokonaisuutta. F-35 -hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden näkökulmasta kriittistä huolto- ja korjaamisosaamista kotimaiseen teollisuuteen. 

Rakennuspaikka sijaitsee Linnavuoressa ennestään rakentamattomalla alueella, joten tuotantolaitoksen lisäksi rakennetaan tarvittavat uudet alueverkostot ja -rakenteet, liikenneyhteydet sekä aluevalvonta- ja turvarakenteet eli aidat ja portit. Hankkeen aluetöiden laajuus on noin 57 000 m2.

Linnavuoreen rakentuvien uusien tilojen bruttoala on 11 060 brm2. Rakennuksessa on teollisen toiminnan vaatimusten mukaista korkeaa hallitilaa sekä matalampi osa, johon sijoittuvat toimisto-, henkilöstö- ja sosiaalitiloja päivittäistä toimintaa varten sekä tarvittavat varasto- ja logistiikkaratkaisut.

Ensi vaiheessa Suomessa käynnistetään moottorin ja sen apulaitteiden kokoonpanotyö, jossa rakennus toimii tuotantotilana. Kokoonpanovaiheen päätyttyä rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan moottorien huoltotilaksi.

HN_F35_ilmav_2Rakennushanke rahoitetaan monitoimihävittäjän hankintaan myönnetyllä viisivuotisella siirtomäärärahalla, josta katetaan myös hankinnasta aiheutuvien tilojen rakennuskustannukset. Tuotantotilan rakentamiskustannukset ovat noin 46,1 miljoonaa euroa. Maanrakennustöiden osalta kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa. Rakennustöiden odotetaan valmistuvan 31. joulukuuta 2025 mennessä.

Nykyinen ilmavoimien F/A-18 Hornet ‒kalusto poistuu käytöstä suunnitellusti vuodesta 2025 alkaen. Hornetien korvaajat Lockheed Martin F-35 ‒hävittäjät otetaan Ilmavoimissa palveluskäyttöön vuoden 2025 lopulla. MH

Lue myös: