Puolustusvoimat solmii F-35 -hankkeen kykyjen rakentamisenpalvelusopimuksen Patrian kanssa

ilmavoimat_F35_HN2Puolustusvoimat solmii F-35 -hankkeen kykyjen rakentamisenpalvelusopimuksen Patria Aviation Oy:n kanssa. Valtuutuksen hankkeelle antoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Sopimuksen myötä Suomi rakentaa ja saa sotilaallisen huoltovarmuuden F-35 -hävittäjäjärjestelmän ylläpito- ja huoltokykyjen osalta.

Puolustusvoimien ja Patrian välinen palvelusopimus koskee Ilmavoimien F-35 -hankkeen teollisen yhteistyön kykyjen rakentumista. Hankinnan kohteena on F-35 -hankkeeseen liittyvien teollisen yhteistyön kykyjen rakentamisen palvelut Patria Aviation Oy:ltä.

Patria_logoPalveluihin sisältyy F-35 -järjestelmän teollisen yhteistyön valmiuksien rakentamiseen liittyvää kertaluonteista työtä sekä koneita, laitteita, työvälineitä ja tuotannon edellyttämiä tietojärjestelmiä. Lisäksi hankinnalla katetaan täyden tuotantovauhdin saavuttamiseen tarvittava tuki.

Sopimuksen arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta-arvio vuosille 2023-2026 on enintään 90 miljoonaa euroa. Arvonlisäveron (24 %) osuus on 21,6 miljoonaa euroa, jolloin sopimuksen kokonaishinta-arvio on yhteensä enintään 111,6 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hankintaesitystä kokouksessaan 14. joulukuuta 2023.

F35_PirkkalaPalveluiden kokonaisuus hankitaan kolmessa vaiheessa. Nyt annettu valtuutus koskee palvelusopimuksen hankinnan ensimmäistä vaihetta eli vuosia 2023-2026 ja on yllä esitetyn kokonaishinta-arvion mukaan enimmillään 90 miljoonaa euroa. Toisen ja kolmannen vaiheen hankintojen aikataulu, kustannukset ja hinnoittelu tarkentuvat ensimmäisen vaiheen toteutuksen aikana.

Palvelusopimuksen suora työllisyysvaikutus Patria Aviation Oy:lle vuosina 2023-2031 on 600 henkilötyövuotta. Hankinnan työllisyysvaikutukset ovat pitkäkestoisia jatkuen 2040-luvulle. Toimittajana on kotimainen yritys, joten kaikki työ tehdään Suomessa.

Nyt hankittavilla palveluilla rakennetaan ja saadaan kotimaista F-35-järjestelmän ylläpito- ja huoltokykyä, jolla on kriittinen vaikutus Suomen puolustuksen kannalta keskeisen asejärjestelmän sotilaalliseen huoltovarmuuteen.

Hankittavat palvelut varmistavat F-35-järjestelmän huoltovarmuudellisesti tärkeän osaamisen ja teknologian hallinnan kotimaassa niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Huoltovarmuudella edistetään F-35:n kykyä operoida itsenäisesti kaikissa olosuhteissa.

F-135_StandardAeroF-35 -hankkeen rakentamisen kykyjen palvelusopimus liittyy puolustusministeriön ja Lockheed Martinin sekä puolustusministeriön ja Pratt & Whitneyn väliseen teollisen yhteistyön sopimukseen, jonka mukaan edellä mainittujen yritysten on täytettävä teollisen yhteistyön velvoite kymmenen vuoden kuluessa teollisen yhteistyön sopimuksen allekirjoittamisesta.

F-35 -hankkeen teollisen yhteistyön pääpaino on suorassa teollisessa yhteistyössä, joka luo Suomeen merkittäviä itsenäisiä F-35:n huoltokykyjä. Hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävää osaamista kotimaiseen teollisuuteen ja on kansantaloudellisesti merkittävä.

Ylitalo_2022"Nyt hankittavat palvelut mahdollistavat sen, että Suomeen rakentuu vahva F-35-järjestelmän huolto- ja ylläpitokyky. Tämä on keskeistä F-35 -järjestelmän sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta. Lisäksi nämä Patrialta hankittavat palvelut ja niiden myötä rakentuva infrastruktuuri ja osaaminen luovat Suomeen F-35 -osaamiskeskittymän, joka vahvistaa Suomen asemaa F-35-käyttäjäyhteisössä", kertoi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.

Kotimaisen teollisuuden osuus F-35 -hankkeen kykyjen rakentamisessa on välttämätöntä HX-hävittäjähankkeessa edellytettyjen teollisen yhteistyön sekä huoltovarmuuden vaatimusten täyttämiseksi. Huoltovarmuus ja teollinen yhteistyö olivat yksi HX-hankkeen päätösalueista, ja teollisen yhteistyön arvoksi edellytettiin HX-hankkeessa vähintään 30 prosenttia hankintahinnasta.

Lue myös: