Pääesikunta selvittää lentoreserviupseerikurssin lisähakumenettelyn

FAF_vinka_1Pääesikunta aloittaa selvitystyön Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille 93 tehdystä lisähausta. Ilmavoimat tiedotti tekemästään lisähakumenettelystä 22. elokuuta. Tuolloin kerrottiin, että lisävalinta ei ole normaali käytäntö vaan se järjestettiin tulevien kadettikurssien rekrytointipohjan varmistamiseksi. Helsingin Sanomat nosti asian esiin 30. elokuuta.

Helsingin Sanomat nosti lisähakumenettelyn julkisuuteen 30. elokuuta ja esitti suosimisepäilyn. Pääesikunta ilmoitti perjantaina 31. elokuuta aloittavansa selvityksen
julkisuudessa huomiota herättäneestä lisähausta.

Lentoreserviupseerikurssi (LENTORUK) järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella ja se kestää 347 vuorokautta. Koulutukseen valitaan vuosittain 35–40 oppilasta.

Kurssin jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi kadettikurssin eri ohjaajaopintosuunnille ilmavoimiin, maavoimiin ja Rajavartiolaitokseen. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentoupseeriksi opiskellaan Ilmavoimien kadettikurssin ohjaajaopintosuunnalla.  Ohjaajaopintosuunnan kadettikurssipaikkoja on vajaa kaksikymmentä. Heistä valitaan myös tulevat hävittäjäohjaajat.

Ilmavoimat tiedotti 22. elokuuta, että lentoreserviupseerikurssin tavoitevahvuus on ollut 40 oppilasta. Kevään valinnoissa tämän vuoden kurssille hyväksyttiin 37 soveltuvaa oppilasta, joista yksi ei ottanut paikkaa vastaan. Varsinaisen valintaprosessin jälkeen Ilmasotalinjan ohjaajaopintosuunnan kadettikurssipaikkoja lisättiin Pääesikunnan päätöksellä. Päätöksen seurauksena katsottiin tarpeelliseksi kasvattaa tulevien kadettikurssien rekrytointipohjaa.

Ilmasotakoulussa toimeenpantiin heinä- ja elokuun aikana lisävalinta Lentoreserviupseerikurssi 93:lle. Lisävalinnan testausjärjestyksiä kerrotaan muutetun aikataulu- ja resurssisyistä.

Ilmavoimien mukaan lisävalinnan muutokset varsinaiseen päävalintaan verrattuna kirjattiin lisävalintakäskyyn, ja tämän mukaisesti kaikkia lisävalinnassa hakeneita kohdeltiin tasapuolisesti. Kaikkien lisävalinnassa kurssille valittujen osalta valintapisteiden kerrottiin ylittäneen aiemmin kurssille valittujen alhaisimmat pisteet.

Helsingin Sanomat uutisoi valinnassa mahdollisesti suositun Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnalan tuttavia. Eversti Punnala oli jäävännyt itsensä lisävalinnoista.

Pääesikunnan mukaan lisähaun valintaprosessissa on ollut tavanomaisesta poikkeavia vaiheit ja pääesikunta on ottanut valintaprosessin kulun selvitettäväkseen. Pääesikunta tiedottaa asiasta lisää, kun selvitys on valmistunut.

 Ilmavoimien tiedote 22.8: Lentoreserviupseerikurssi 93:n valinnoista

HS: Suosimisepäily kuohuttaa Ilmavoimissa – Miksi oppilaita ei otettu varasijoilta ja miksi mukana on psykologisissa testeissä karsiutuneita?