Pirkanmaan liitto: Aluelennonjohdon pysyttävä Tampereella - Finavia ulkoistaa töitä Viroon

EFES_1Pirkanmaan maakuntahallitus vastustaa Suomen aluelennonjohdon siirtämistä Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Pirkanmaan liiton johto aikoo olla yhteydessä liikenneministeri Merja Kyllöseen ja haluaa keskustella tilanteesta. Liitto vihjaa jopa töiden osittaisesta siirtämisestä Viroon.

Pirkanmaanliitto esitti vastalauseensa Suomen aluelennonjohdon siirtoaikeista ensikerran jo toukokuussa 2013.

Kansanedustaja Mikko Alatalon (kes.) eduskunnassa helmikuussa 2013 tekemä kirjallinen kysymys aluelennonjohdon tulevaisuudesta sai jo aikanaan vastauksen Liikenneministeri Merja Kyllöseltä  (vas.). Ministerin vastauksen mukaan lennonvarmistuspalvelun tarjonnan toteutus kuuluu Finavia Oyj:n tehtäviin ja päätösvaltaan.


Alueellistamispolitiikan vastaista toimintaa

Maakuntahallituksen mukaan Pirkanmaa on profiloitunut turvallisuuden osaajana ja turvallisuusklusterin kehittäjänä julkisen ja yksityisen turvallisuustoiminnan yhteistyössä. Lennonvarmistus on osa tätä kokonaisturvallisuuden osaamista.

Pirkanmaan liiton mielestä aluelennonjohdon suunniteltu siirto ei noudata valtionhallinnon alueellistamisperiaatteita. Liitto uudistaa myös esityksensä siitä, että lennonjohtajien peruskoulutusta antavan Avia Collegen toiminta voidaan sijoittaa Tampereelle toimivampiin ja edullisempiin tiloihin.

Myös muuta koulutusta tukevaa toimintaa on mahdollisuus sijoittaa Tampereelle. Toimintaa on mahdollisuus kytkeä tiiviisti Pirkanmaan turvallisuusklusteriin sekä kehitteillä olevaan älyliikenteen osaamiskeskittymään.

Pirkanmaan liiton mukaan Tampereen Aitovuoren toimitilat on suunniteltu ja rakennettu lennonjohdolle turvallisiksi. Poikkeustilanteiden turvallisuusriskit ovat pienemmät, kun toimintaa on sekä Tampereella että Helsinki-Vantaalla.

Mikäli aluelennonjohto sijoitettaisiin lähestymislennonjohdon kanssa samoihin tiloihin, niin turvallisuusriskit nousisivat huomattavan korkeiksi normaalioloissakin muun muassa sähkökatkosten tai tulipalojen sattuessa.

Liiton mukaan Finavia Oyj:n päätös tässä vaiheessa ei ole ajankohdallisestikaan perusteltua, koska parhaillaan on menossa vuoden 2014 loppuun kestävä Suomen lentoliikennestrategian tekeminen. Strategiassa tulisi ottaa huomioon, että Pirkanmaalla on hyvät edellytykset kehittää alan toimintaympäristöä.

Mahdollisia henkilövähennyksiä on mahdollisuus tehdä myös Tampereella ilman kaikkien toimintojen siirtämistä Vantaalle. Tampereella on henkilöstöä noin 120, joista 84 on lennonjohtajia.


Lennonneuvojien työt siirtyvät kenties Viroon

Finavia on mahdollisesti myös ulkoistamassa lennonneuvontapalvelut ja siirto tehtäisiin ilmeisesti Viroon. Lennonneuvontapalvelut keskitettiin Helsinki-Vantaalle Lennonneuvontapalvelut -yksikölle vuoden 2010 aikana ja lentoasemille jäi vain itsepalvelubriefing.

Lennonneuvontapalvelut tuottavat lentoyhtiöille ja lentäjille lennon valmisteluun tarvittavaa materiaalia. Lisäksi yksikkö vastaanottaa ja tarkistaa lentosuunnitelmia.

Finavia pyrkii löytämään ja tarjoamaan lennonneuvonnan operatiiviselle henkilöstölle työtä muissa yksiköissä. Mahdolliset irtisanomiset koskisivat Finavian mukaan enintään 28 henkilöä. Ulkoistamistoimilla haetaan kustannussäästöjä.

Finavian omistaa Suomen valtio ja sen omistajaohjauksesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Lue myös:

Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?