Finavian lennonneuvontapalvelut mahdollisesti ulkopuoliselle palveluntuottajalle

Finavia_sign_2Finavia suunnittelee lennonneuvontapalveluyksikössä tuotettavien palvelujen siirtämistä osittain ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Lopullinen siirtopäätös asiasta tehdään syksyn 2013 aikana. Irtisanomiset ovat mahdollisia.

Finavia käynnisti toukokuussa 2013 aluelennonjohtoa koskevien yt-neuvotteluiden lisäksi myös lennonneuvontapalveluita koskevat yt-neuvottelut, jotka ovat päättyneet 1. heinäkuuta 2013.

Finavian arvion mukaan osa lennonneuvontapalvelujen tuottamista palveluista siirrettäisiin ulkopuoliselle palveluntuottajalle vuoden 2015 alussa.

Lennonneuvontapalvelut tuottavat lentoyhtiöille ja lentäjille lennon valmisteluun tarvittavaa materiaalia. Lisäksi yksikkö vastaanottaa ja tarkistaa lentosuunnitelmia.

Lennonneuvonnan operatiiviselle henkilöstölle pyritään löytämään ja tarjoamaan työtä Finavian muissa yksiköissä. On mahdollista, että enintään kahteenkymmeneen kahdeksaan henkilöön sovelletaan irtisanomista, mikäli korvaava työtä ei ole.

Muita vähäisempiä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi esimiesmuutokset, toimenkuvien tarkennukset ja työaikajärjestelyt.

Lue myös: