Presidentti vahvisti lentoliikennesopimukset Jordanian, Israelin ja Moldovan kanssa

Airbus_A340_flyingTasavallan presidentti hyväksyi kolme erillistä ilmailusopimusta, jotka koskevat Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan, Israelin ja Moldovan välisiä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksia.

Sopimuksella avataan lentoliikennemarkkinat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Jordanian välillä ja liityntälennot edelleen kolmansiin maihin. Sopimuksen nojalla osapuolten lentoliikenteen harjoittajat voivat tarjota palvelujaan kaupallisten periaatteiden mukaisesti sekä kilpailla tasapuolisilla edellytyksillä yhdenmukaistettua sääntelyä noudattaen. Kyseessä ovat Hallituksen esitykset HE 51/2016 vp, HE 52/2016 vp ja HE 53/2016 vp

Samalla vahvistettiin lait Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä näiden kolmansien osapuolten välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.


Liikenneoikeudet vapautetaan vaiheittain

Uusi sopimus sallii lentoyhtiöiden väliset sopimukset codeshare- yhteistunnusten käytöstä ja leasingista. Lentojen hinnoittelua koskevat rajoitukset poistetaan. Niitä kahdenvälisiä liikenneoikeusjärjestelyjä, joita sopimus ei kata, voidaan edelleen hyödyntää.

Sopimus ei vapauta liityntälentoja edelleen muihin kolmansiin maihin kuin muihin Välimeren ilmailualueen maihin, Länsi-Balkanin yhteisen ilmailualueen maihin, Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan ja Sveitsiin.

Sopimuksessa vahvistetaan uusia järjestelyjä Euroopan unionin ja Jordanian ja Israelin sekä Moldovan väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmaliikenteenhallintaa ja ympäristökysymyksiä. Lisäksi varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset.

Sopimuksella perustetaan sekakomiteat, jotka tarkastelevat sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa.

Lue myös: